Politiek binnen de Zeeuwsedijken.

Communities

ZeelandNet

Politiek binnen de Zeeuwsedijken.

Welkom op de community : Politiek binnen de Zeeuwsedijken !

200.851 bezoekers 8 leden Log in

Provinciale Staten van Zeeland !!


    Provinciale   Staten  van  Zeeland  !! ---------------------------------------------------------------------- 2015 - 2016   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2016 -  2025
                                    Commissie Balkenende Structuurversterking Zeeland .
              Rapport overhandicht op 2 juni 2016 van commissie Balkenende aan de minister Kamp . 

                                                               Commissie Balkenende                                                                                        www.zeeland.nl/actueel/balkenende-voorzitter-commissie-structuurversterking-zeeland    

                                              Structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland                 www.zeeland.nl/economie/economische-agenda/commissie-structuurversterking-en-werkgelegenheid-zeeland 

                                                      Rapport Commissie J.P. Balkenende                                                                                                                www.zeeland.nl/digitaalarchief/ZEE1600253 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  *  GroenLinks vreest een nieuwe belasting !                                          Middelburg . 24 nov. 2007 .

  Vragen over plan voor ingezetenenbelasting provincie en gemeente .   De Statenfractie van GroenLinks        vreest dat in het geniep wordt gewerkt aan invoering van een nieuwe belasting   :   de ingezetenenbelasting . Die moet het wegvallen van de provinciale heffing op de  motorrijtuigenbelasting        ( opcenten )  compenseren  .                                                  Website  :                 www.belastingwijzer.nl             http://nl.wikipedia.org/wiki/Handhaving_van_belastingen             

           www.minfin.nl/nl/onderwerpen,belastingen 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   *  Nieuwe  Verbindingen  motto  nieuw  college .           
                         CDA  ,  ChristenUnie  ,  SGP  ,   GroenLinks                Middelburg  .  25  april  2007 .       

* Nieuwe Verbindingen is  het motto van het komende dagelijks provinciebestuur .  Het borduurt , wel een tikje groener , verder op de in afgelopen jaren uitgezette beleidslijnen  .

* Levendig Zeeland  :   vasthouden aan een bescheiden bevolkingsgroei van 0,5  procent  ofwel 1900                   inwoners per jaar ; extra aandacht voor nieuwkomers in de groep 30 -- 60 jaar  . 

* Mensen in Zeeland  ;  investeren  ( geld  en  energie )  in  goede  sociale  voorzieningen  en  netwerken      , geent op de Zeeuwse maat ; stimuleringsprijs voor initiatieven die  de sociale samenhang in dorp    en stad bevorderen  .  

* Veilig in Zeeland  ;   maatregelen tegen de nadelige gevolgen van de klimaatverandering   ( positieve kanten ,  zoals klimaattechnologie , oppakken  ) ; inzet op grotere sociale en verkeersveiligheid  .    

* Groei  en  groen  in  Zeeland  ;    keus voor toename werkgelegenheid in meerdere sectoren  ,                    zodanig  dat  de  groen  --  blauwe oase  overeind  blijft  ; landschappelijke   kwaliteit  en  natuur ontwikkelen  . 

 * Bereikbaar  in  Zeeland  ;   afwikkelen goederenvervoer via A4 ( Zoomweg ) en Eesterscheldetunnel ; aanvullen openbaar vervoer
 met technische  bereikbaarheihd  (  glasvezel  , satelliet  --  en  digitale  verbindingen  )  ;  natuurgebieden       meer ontsluiten voor de mensen  .   

 * Samen  in  Zeeland  ;   samenwerking en samenhang sterk bevorderen  ;  de verschillende  ` tandwielen `   van de Zeeuwse maatschappij moet meer in elkaar grijpen . Aanleg van de  Westerschelde Container          Terminal is een open zaak  .  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Meer over Zeeland 2015 !!

........ Meer over Zeeland 2015     via  :    /communities/dijkstraat/nieuws/item/48084

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 * Wij  hebben  de  tijd  tegen .                                                                  Middelburg . 9 maart 2007 .

 Oud Statenleden van D`66 kennen de pijn van het verlies .   De frustratie is meteen hoorbaar  . 
Het jaar 1974 bood prachtige verkiezingsthema`s    houd de Oosterschelde open en behoud 
de draaibrug bij Oost  --  Souburg  .                                                         Website  :    www.d66zeeland.nl                                           www.pzc.nl/zeeland/algemeen/statenverkiezingen/article1190738.ece  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2006

                                           * Provincie werkt aan de toekomst van Zeeland  . 
                                      Toekomst van Zeeland       Middelburg  .   4 jan .  2006  .            

Hoe ziet Zeeland er over  pakweg vijftien jaar uit ?     
Zijn er meer mogelijkheden voor recreatie of speelt juist het bedrijfsleven een grotere rol ? 
Heeft het water wel genoeg ruimte in onze natte provincie  ?  
En hoe gezond is  dat water eigenlijk   ?    
Zitten  we nog wel veilig  achter onze dijken  , want de zeespiegel stijgt toch  ?                            
Zijn er voldoende woningen  en voorzieningen in onze steden en op het platteland  ?   
Welke typisch Zeeuwse landschappen moeten beschermd worden  ?    
Moeten we  daarvoor regels opstellen   ?   
Waar staan de windmolens aan de Zeeuwse horizon van 2020  ?    
Hoe belangrijk zijn watersport en aquacultuur voor de Zeeuwse economie   ?   
En hoe ziet  de agrarische sector er over vijftien jaar uit  ?   

                                                                                  Allemaal vragen waarop het Omgevingsplan Zeeland  2006  --  2012  een antwoord moet geven . 
 Ontwerp Omgevingsplan e-mail  :  infocentrum@zeeland.nl                                         

   Website  :      www.zeeland.nl             www.zeeland.nl/bestuur_organisatie/beleid/omgevingsplan           
www.zeeland.nl/loket/publicaties/rapporten/streekplan   

Op 2 juni 2016 een rapport van Commissie J.P. Balkenende  over de structuur versterking
 en werkgelegenheid in zeeland .  
                                   Rapport Commissie  :   www.zeeland.nl/digitaalarchief/ZEE1600253 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 *  Statenvergaderingen op televisie  .               Vrijdag middag op    :    www.omroepzeeland.nl                                                                  

 * Bezoek een openbare vergadering van Provinciale Staten  .  Website  :    www.zeeland.nl      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Commissaris  van  de  Koningin .

     * Karla Peijs is welkom in Zeeland  !!       
    Bestuurlijk  Zeeland  ziet  beoogd  commissaris   graag  komen  .                       Goes  .   8  dec .  2006  .      

    Zeeuwse bestuurders kijken uit naar de komst van Karla Peijs .   (  VVD ,  62 jr. )                      
Verschillenden  van  hen   kennen  haar  uit   het   bestuurlijke  circuit .
 In  een rondje langs enkele Zeeuwse bestuurders zijn kwalitficaties
 te horen als  ` gaaf mens `  ,  ` helemaal geweldig ` en ` heel aardig en vrolijk `  .               
  Website  :   www.parlement.com/9291000/biof/03020  
  * Karla Peijs treedt aan op 9 maart 2007 .        Middelburg .  4 jan . 2007 .          

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Gedeputeerde  Staten         :            http://bestuur.zeeland.nl/gedeputeerde_staten/samenstelling              
   Provinciaal  Bestuur            :            http://ps.zeeland.nl/samenstelling_ps/leden_ps    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 * Verkeersgewonden in Zeeland  .                                      ( verkeersgewonden / 2004 )                                                           www.rovz.nl  

  Website          :                                                                           www.3vo.nl   www.veilig-op-weg.nl      www.veiligverkeer.nl   www.rovz.nl/links    

                                                                                                                                                                      www.zeeland.nl/verkeersveiligheid                 

  LICHT  AAN  !!      Fietsverlichting  !!    :                                                                                                                 www.fietsersbond.nl/verlichting 

         

 * Aantal  inwoners   Zeeland  daalt  .                                                                       Afname met vier procent verwacht in komende twintig  jaar  .                                         

   De Zeeuwse bevolking                                                                         (  nu  380 . 000  mensen )      krimpt de komende twintig jaar met vier procent  .                                                                                                                                                                               Website   :     www.cbs.nl  

 * Inwonerstal  Zeeland stijgt minder hard  .                                                                                                      ( inwoners  Zeeland  /  2006 )

                                                      Website  :        http://nl.wikipedia.org/wiki/Bevolkingsgroei       http://supronet.co.za/bc/html/bevolkingsgroei.htm        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cijfers zeeland

     Zeeland  in  cijfers .        :          2003                     2004                 2005                                 2006

    Oppervlakte  in ha .          :       293 . 186            293 . 186            293.186 

    Aantal  inwoners .            :       377 . 172           379 . 019          380 .  226 

    Aantal  woningen .           :      163 . 515 

    Beroepsbevolking .         :     240 . 000

    Aantal  bedrijven .            :     16 . 254

    Aantal  banen .                 :     148 . 442  ( ? )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- inwoners Gem .

     Inwoners  per  gemeente .           2005                   2025                                                                            2005                    2025 

     Tholen                                            24 .  676             25 . 497                                       Goes                        36 . 783             38 . 142

     Middelburg                                     46 . 548             48 . 306                                       Vlissingen               45 . 372             43 . 957             

    Schouwen - Duiveland                 34 . 491             34 . 751                                       Borsele                     22 . 397             20 . 392    

    Noord --  Beveland                          7 . 195               6 . 551                                        Reimerswaal          21 . 019              19 . 619              

     Hulst                                               27 . 833            27 . 815                                        Veere                         22 . 039             19 . 194 

     Terneuzen                                     55 . 361             49 . 936                                        Kapelle                     11 . 609             10 . 483                             

       Sluis                                             24 . 605             20 . 567                            Totaal   in  Zeeland           380 . 000             ?????? 

       

Bevolkingsgroei  2000 -- 2004                :     www.rivm.nl/vtv/object_map/o1479n21782.html          www.rivm.nl/vtv/object_document/o1171n16911.html  

 Bevolking   2009  tot  ...........                :                                                  www.cbs.nl       www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/default.htm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Website                                                :                                                      www.zeeland.nl       www.cpb.nl      www.rdw.nl     www.belasting.pagina.nl                                                                                          

                                                                                                                                                                           www.zeeland.nl/verkeersveiligheid   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rijksweg N57                                                         :                                                                              www.rijkswegN57.nl      www.platformn57.nl                                  

Ruimte   voor  de   Rivier                                        :                                                                                                        www.ruimtevoorderivier.nl                                  

WCT                                                                       :                                                                                                               www.vlissingenwct.nl  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Commissaris van de Koningin in Zeeland  

       **   Karla  Peijs  ,    nieuw commissaris  van  de  Koningin                                                  www.parlement.com/9291000/biof/03020    

       **    W.T.  van  Gelder  , ex -- commissaris  van  de  Koningin                 :                 www.parlement.com/9291000/biof/15091     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2007 - 2015  e . c .

  Commissaris  van  de  Koningin                              :     Karla  Peijs .    ( 63 )   ( CDA )                     provincie@zeeland.nl                                                              

 ------------------------------------------------------------------ :  voorzitter  Regionaal  Orgaan  Verkeersveiligheid  Zeeland  ,  Multimodaal  goederenvervoer  ,                                                                                   

----------------------------------------------------------- belangenbehartiging  in  Europa  ,  handhaving  ,  grensoverschrijdend  project  de Zeeuwse Passage ,                                                                                                                                                              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- communicatie  ,  algemene  promotie  .    

                                                                                                      Verkeersveiligheid  Zeeland  :  www.rovz.nl           http://bestuur.zeeland.nl/cdk 

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Gedeputeerde   van   Zeeland  !!                                                                                                              2011  - 2015

     Dhr.  Kees  van  Beveren .                  (  CDA )                                         c.v.beveren@zeeland.nl                                  

                                                                 :   financien ,  infrastructuur  ,  goederenvervoer ,    landbouw  en  vitaal  platteland ,  plattelandontwikkeling, e.c. .   

      Dhr.  Sjoerd  Heijning .                    ( VVD )                                             sj.heijning@zeeland.nl                                                                 

                                                                                                   :  Haven  ,   water  en  natuur ,   wonen  en stedenbeleid  ,  recreatie  en  toerisme  ,  e.c.        

       Dhr.   Ben  de  Reu .                        ( PvdA )                                            bj.de.reu@zeeland.nl                                    

                                                                                                   :    Economie  en  werkgelegenheid   ,    energie   ,    milieu  ,   cultuur  en  sport  ,  e.c.  

      Dhr.   G. R. J.  van  Heukelom .           ( SGP )                                         grj.v.heukelom@zeeland.nl                                         

                                                                                            :  openbaar  vervoer ,   jeugdzorg  ,    leefbaarheid   ,   onderwijs  en  kenniseconomie  ,  e.c.                                                                                             

                                                                                                               http://bestuur.zeeland.nl/gedeputeerde_staten/samenstelling 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

         

Omhoog