Politiek binnen de Zeeuwsedijken.

Communities

ZeelandNet

Politiek binnen de Zeeuwsedijken.

Welkom op de community : Politiek binnen de Zeeuwsedijken !

200.851 bezoekers 8 leden Log in

Nieuws , Walcheren . 1


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Walcheren  .                                                                                    2010 - 2018

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Jaar   van   het    Zeeuwse     Slavernijverleden          :                    www.zeeuwsslavernijverleden.nl           Zeeuwse  (  Walcherse  )   dorpsraden                          :                          www.zvkk.nl/dorpsraden.htm         Gemeentegids                                                                :                         www.internetgemeentegids.nl                                                                                                                                   www.natuurlijkwalcheren.nl  

       Raadsleden    Ned .                                                                                                    www.raadslid.nu            Gekozen   Burgemeester                                              :                   www.gekozenburgemeester.com           Veiligheid    Zeeland                                                      :      www.veiligheidsregiozeeland.nl/links.htm 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ***********************************************************************************************************************

              Gemeente     VEERE  !                                                                        2010 - 2018                                                

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Buremeester   Veere              :      Drs . R.J.  van der Zwaan    :     rj.van.der.zwaan@veere.nl 

    B  en  W                                   :                   www.veere.nl/

    Gemeenteraad                        :                   www.veere.nl/

    Gemeentevergaderingen       :                   www.veere.nl/ 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Website  Gem .  Veere          :  ( gem .  gids )             www.dekleinemedia.nl/redactie/veere/index.htm                                                                                                     www.internetgemeentegids.n/gemeente/veere 

       Website                                 :                                                                                            www.veere.nl  

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Website                                                                                               www.veere.nl     www.zmf.nl   
                                                                                               www.vvvzeeland.nl            www.recron.nl      
                                                                                      www.landbouw.nl       http://toerisme.pagina.nl    

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                            Nieuws  van / over   onderwerpen  gemeente   VEERE    !!    

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Strandjutten                                       :                                                    www.weekvandezee.nl                           Veerse   courant                                :                                                     www.veersecourant.nl                           Meldpunt   voor   klachten                :                                                                   www.veere.nl 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Website                    :      www.veere.nl                 www.3vo.nl                     www.wze.nl    

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Biologische   landbouw    mislukt  .                                                

    College   Veere   wil    toch    blijven    overleggen   met   de    sektor   .       Domburg  .  2005  .   Het    is    de    gemeente     Veere   niet    gelukt    afspraken   te    maken    met    landbouwers    over    omschakeling    naar    duurzame   en   /  of     biologische    landbouw   .          Belangrijkste    oorzaak    voor   het   mislukken   is   het    feit  dat  er   bij  de    consument    onvoldoende    vraag   is    naar      biologisch    geteelde     landbouwprodukten    .                        

    Website                    :                                                            www.veere.nl       http://akkerbouw.pagina.nl                              www.platformbiologica.nl       www.biologisch.nl   >>>>     www.nederlandgaatbiologich.nl  

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                     

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Website              :                       www.bezuinigingen.nl       www.kabinet.nl          www.veere.nl  

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Gemeentegids    Veere              :                www.dekleinemedia.nl/redactie/veere/index.htm 

          Nieuws  Veere  ( stad )                                              http://veere.ihvn.nl/nieuws/archief.html  

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Gemeente  Veere  :                                               www.veere.nl   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    *******************************************************************************************************************************

          Gemeente    VLISSINGEN                                                                                               2010 - 2018                                            

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Buremeester                              :                                                                        www.vlissingen.nl   

         B en  W                                       :                                               www.vlissingen.nl/gemeenteraad/     

       Gemeenteraad                             :                        www.vlissingen.nl/gemeenteraad/gemeenteraad            

        **************************************************************************************************************************

       Eigen   initiatief                       Website   :                www.vlissingen.info       www.vlissingen.nl                            www.vlissingen.nl/      
Binnenstad 
mist  wijkoverleg Bewoners  Vlissingscentrum  kunnen  mening  over  omgeving niet  kwijt  .                                                                    Website  :  www.vlissingen.nl              

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     !!!!!!!      Meer   nieuws    van     Vlissingen    via   :                                         http://communities.zeelandnet.nl/communities/dijkstraat/nieuws/item/32001 

     Nieuws  Oost  Souburg                 :                                                            http://oost-souburg.nl/                                                     http://vlissingen.nl/    

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Kritiek    Walcherse    socialedienst  .  Contact met clienten mag  niet  lijden onder  fusie   .   

       Website   :         www.vlissingen.nl       www.middelburg.nl      www.veere.nl        www.st-ab.nl 

                                   www.kennisring.nl/      www.socialezekerheid.nl      www.armoedemonitor.nl 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Website                                  :                                                                            www.vlissingen.nl                                                                                               www.vlissingen.nl/vlissingen/show/id=154636         
                                                                                                                            www.overheid.nl/burgers/                                                                                                                                             www.postbus51.nl     

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Platform  Souburg                        :                                                                 www.platformsouburg.nl/                De  molukken                                :                                                                     http://maluku.pagina.nl   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        !!!!   >>>>>    Meer    onderwerpen    van    gemeente    vlissingen   via   : 
                                          http://communities.zeelandnet.nl/communities/dijkstraat/nieuws/item/32001 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        B.  en  W.  Vlissingen  .                          2010 - 2018                      www.vlissingen.nl       

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

    *************************************************************************************************************************

                 >>>>>>           Gemeente   MIDDELBURG  !                               2010 - 2018                                                              

   ***********************************************************************************************************************

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       Buremeester   :                  Dhr.  Schouwenaar  :                benw@middelburg.nl         www.middelburg.nl 

                                           B  en  W    :                                      www.middelburg.nl/web/vervolgpagina-overig/overzicht-collegeleden.htm 

                                   Gemeenteraad   :                        www.middelburg.nl/web/vervolgpagina-overig/overzicht-van-gemeenteraadsleden.htm 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      !!!!!!!    Meer   nieuws    van  /  over  gem .   Middelburg    via    :         http://communities.zeelandnet.nl/communities/dijkstraat/nieuws/item/32000 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Website  :                   www.middelburg.nl/                  www.rekenkamer.nl           www.lokalerekenkamer.nl               

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Voetselbank   Walcheren  voor   de  allerarmsten   .         (  voetselbank )     Website  :      www.armoedemonitor.nl       www.voetselbank.nl            www.voetselbankwalcheren.nl 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Website   :       www.middelburg.nl            Nieuws  Middelburg  :     http://middelburg-zeeland.ihvn.nl/nieuws/archief.html                           

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             !!!!  >>>>>       Meer    onderwerpen   van    gemeente    Middelburg   via    :      http://communities.zeelandnet.nl/communities/dijkstraat/nieuws/item/32000   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Middelburg  .                                           www.middelburg.nl 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ****************************************************************************************************************************

Omhoog