Politiek binnen de Zeeuwsedijken.

Communities

ZeelandNet

Politiek binnen de Zeeuwsedijken.

Welkom op de community : Politiek binnen de Zeeuwsedijken !

201.649 bezoekers 8 leden Log in

Politieke Partijen van Zeeland !!


  ------------------------------------------------------------------------------------------ Politieke Partijen van Zeeland !!  2018 .  

Bijgewerkt op 24 Februari 2018 

 

--------------------------------------------------------------------- www.zeeland.nl ------------------- Partijen van Zeeland

 .......... Partij voor Zeeland !                                                                                  www.partijvoorzeeland.nl 

........... Zeeuws Belang !                                                                                             www.zeeuwsbelang.nl  

........... D`66 Zeeland !                                                                                                     www.d66zeeland.nl   

........... S.P. Zeeland !                                                                                                       www.zeeland.sp.nl 

........... GroenLinks Zeeland !                                                                  http://site.zeelandnet.nl/groenlinks  

........... CDA Zeeland !                                                                                                     www.cdazeeland.nl 

........... VVD Zeeland !                                                                                                      www.vvdzeeland.nl  

............ P.v.d.A. Zeeland !                                                                                www.gewestzeeland.pvda.nl   

............ Cristenunie Zeeland !                                                                         www.zeeland.christenunie.nl 

............. SGP Zeeland !                                                                                                   www.sgpzeeland.nl

............. 50 plus !                                                             http://50pluspartij.nl           www.50plus-zeeland.nl

............. PVV !                                                                                                                   www.pvvzeeland.nl   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Zuid - Beveland .

------------------------------------------------------------------------------------------- www.goes.nl --------------------- Goes .  

........... PvdA !                                 Goes ........... :                                                          http://goes.pvda.nl/   
........... VVD !                                   Goes ........... :                                                           www.vvdingoes.nl/    
........... SP !                                      Goes ........... :                                                              http://goes.sp.nl/   
........... SGP / ChristenUnie !          Goes ........... :                                         http://goes.sgp-christenuni.nl/ 
........... PvG !                                    Goes ........... :                                                www.partijvoorgoes.com/   
........... D`66 !                                   Goes ........... :                                                            http://goes.d66.nl/   
........... CDA !                                   Goes ........... :                                               www.cda.nl/zeeland/goes/   
........... Groen Links !                      Goes ........... :                                                 http://goes.groenlinks.nl/    
........... 50Plus                                  Zeeland ...... :            www.50plus-zeeland.nl       www.50pluspartij.nl

........... Jongerenraad !                    Goes .......... :                                             http://jongerenraadgoes.nl 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- www.kapelle.nl --------------------- Kapelle .

........... SGP !                                    Kapelle ......... :                                                    http://kapelle.sgp.nl/     
........... ChristenUnie !                     Kapelle .......... :                                                   http://christenunie.nl/   
........... Gemeentebelang !              Kapelle .......... :                                                        www.gbkapelle.nl/    
........... D66 !                                    Kapelle .......... :                                                     http://kapelle.d66.nl/    
........... CDA !                                   Kapelle .......... :                                        www.cda.nl/zeeland/kapelle/   
........... PvdA !                                  Kapelle .......... :                                                 http://kappelle.pvda.nl/   
........... VVD !                                    Kapelle .......... :                                                   http://kappelle.vvd.nl/    
........... Jongeren !                           Kapelle .......... :                                                     www.jongkapelle.nl/    

........... 50Plus ............................... Zeeland .......... :        www.50plus-zeeland.nl       www.50pluspartij.nl 

--------------------------------------------------------------------------------------- www.reimerswaal.nl/ --------------- Reimerswaal . 

........... PvdA !                                   Reimerswaal ... :                                     http://reimerswaal.pvda.nl/      
........... VVD !                                     Reimerswaal .... :                                       http://reimerswaal.vvd.nl/     
........... CDA !                                     Reimerswaal .... :                      www.cda.nl/zeeland/reimerswaal.nl/    
........... SGP !                                     Reimerswaal .... :                                       www.reimerswaal.sgp.nl/     
........... ChristenUnie !                      Reimerswaal .... :                          http://reimerswaal.christenunie.nl/     
........... Leefbaar Reimerswaal !      Reimerswaal .... :                                  http://leefbaarreimerswaal.nl/   
........... Jongeren !                            Reimerswaal .... :                                    www.jongin.reimerswaal.nl   

........... 50Plus ................................... Zeeland ......... :     www.50plus-zeeland.nl      www.50pluspartij.nl 

------------------------------------------------------------------------------------------------- www.borsele.nl ------------------- Borsele .

............ D`66 !                                    Borsele ......... :                                                 http://d66borsele.nl/   
............ CDA !                                    Borsele .......... :                                                  www.cdaborsele.nl/     
............ PvdA !                                   Borsele .......... :                                              http://borsele.pvda.nl/ 
............ VVD !                                     Borsele .......... :                                                www.borsele.vvd.nl/     
............ GroenLinks !                        Borsele .......... :                                       www.groenlinksborsele.nl/      
............ SGP -- ChristenUnie !          Borsele .......... :                           www.sgp-christenunie-borsele.nl/       
............ Lokalepartij Borsele !          Borsele .......... :                                  www.borsele.net/lokalepartij/  
............ OPAB !                                   Borsele .........                    http://ouderenpolitiekactiefborsele.nl/ 
............ Jongeren !                            Borsele .......... :                                 http://jongerenraadborsele.nl/    
............ OPAZ - Partij !                      Borsele .......... :                                                       /communities/ouderenpartij/nieuws/item/71884           
                                                                                                                                      www.opaz-partij.nl/   
............ 50 Plus                                 Zeeland .......... :       www.50plus-zeeland.nl     www.50pluspartij.nl    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Walcheren .
------------------------------------------------------------------------------------------------ www.veere.nl ---------------------- Veere .
............ CDA !                                        Veere .......... :                                                   www.cdaveere.nl/   
............ PvdA - GroenLinks !                Veere .......... :                                www.pvdagroenlinksveere.nl/   
............ D`66 !                                         Veere ......... :                         http://walcheren.d66.nl/d66-veere/    
............ VVD !                                         Veere .......... :                                                 http://veere.vvd.nl/   
............ SGP - ChristenUnie !               Veere .......... :                                    http://veere.christenunie.nl/   
............ Dorpsbelang en toerisme !     Veere .......... :                                            www.dtveere.nl/home/   
............ OPAZ - partij !                          Veere .......... :         www.opaz-partij.nl      www.opabeweging.nl

........... 50 plus ................................. Landelijk ......... :     www.50plus-zeeland.nl      www.50pluspartij.nl 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Middelburg .

........... CDA ! .................................. Middelburg .... :                            www.cda.nl/zeeland/middelburg/
........... VVD ! .................................... Middelburg .... :                                           www.middelburg.vvd.nl
........... D`66 ! ................................... Middelburg ..... :                                                                                                                                                                  https://walcheren.d66.nl/organisatie/gemeente-middelburg/ 
........... PvdA ! .................................. Middelburg .... :                                         http://middelburg.pvda.nl 
........... PS ! ...................................... Middelburg .... :                                             http://middelburg.sp.nl 
........... Lokalepartij ! ....................... Middelburg .... :                                 www.lokalepartijmiddelburg.nl 
........... OPAZ - Partij ! ..................... Middelburg .... :        www.opaz-partij.nl         www.opabeweging.nl
........... 50 Plus ................................. Zeeland ........ :      www.50plus-zeeland.nl       www.50pluspartij.nl 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vlissingen .
........... VVD ! .................................. Vlissingen ..... :                                              www.vvdvlissingen.nl
........... PvdA ! .................................. Vlissingen ..... :                                          http://vlissingen.pvda.nl 
........... D`66 ! ................................... Vlissingen ..... :                                                                                                                                                                     https://walcheren.d66.nl/organisatie/gemeente-vlissingen/ 
........... ChristenUnie ! .................... Vlissingen ...... :                              http://vlissingen.christenunie.nl  
........... SP ! ...................................... Vlissingen ...... :                                             http://vlissingen.sp.nl 
........... Groenlinks ! ........................ Vlissingen ...... :                                http://vlissingen.groenlinks.nl
........... Lokalepartij ! ....................... Vlissingen ..... :                                 www.lokalepartijvlissingen.nl 
........... PSP ! .................................... Vlissingen ..... :                                  www.partijsouburgritthem.nl 
........... CDA ! ................................... Vlissingen ...... :                                            www.cdavlissingen.nl 
........... SGP ! ................................... Vlissingen ...... :                                           http://vlissingen.sgp.nl 
........... OPAZ - Partij ! ..................... Vlissingen ..... :         www.opaz-partij.nl      www.opabeweging.nl
........... 50 Plus ................................. Zeeland ........ :    www.50plus-zeeland.nl       www.50pluspartij.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zeeuws Vlaanderen .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hulst .
........... CDA ...................................... Hulst ............ :                                                   www.hulst.cda.nl 
........... PvdA ..................................... Hulst ............ :                                                 www.hulst.pvda.nl  
........... SGP - CU .............................. Hulst ............ : 
........... VVD ....................................... Hulst ............ :                                                    www.vvdhulst.nl 
........... SP ......................................... Hulst ............. :                                                    www.hulst.sp.nl 
........... Progressif ............................ Hulst ............. :                                         www.progressifhulst.nl
........... Algemeenbelang ................. Hulst ............. :                              www.algemeenbelanghulst.nl 
........... Groot Hontenisse ................ Hontenisse ... :           www.groothontenisse.nl/pages/index.php 
........... D66 ........................................ Hulst ............ :                            http://d66zeeuwsvlaanderen.nl  
........... Jongeren .............................. Hulst ............ :                         http://jongerenraadhulst.hyves.nl 
........... 50 Plus .................................. Zeeland ....... :   www.50plus-zeeland.nl      www.50pluspartij.nl  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Terneuzen .
.......... CDA ................................. Terneuzen ......... :                            www.cda.nl/zeeland/terneuzen 
.......... PvdA .................................. Terneuzen ....... :                       www.pvda-terneuzen.nl/index.htm 
.......... VVD .................................... Terneuzen ....... :                                           www.vvdterneuzen.nl 
.......... SP ...................................... Terneuzen ........ :                                           http://terneuzen.sp.nl 
.......... Top Belang ....................... Terneuzen ........ :                                   www.topbelang.nl/page_pl 
.......... D66 .................................... Terneuzen ........ :                            http://d66zeeuwsvlaanderen.nl 
.......... GroenLinks ....................... Terneuzen ........ :                               http://terneuzengroenlinks.nl 
.......... SGP ................................... Terneuzen ........ :                                         http://terneuzen.sgp.nl 
.......... Christenunie ..................... Terneuzen ........ :                           http://terneuzen.christenunie.nl 
.......... OPAZ - Partij ..................... Terneuzen ........ :        www.opaz-partij.nl    www.opabeweging.nl

.......... Jongeren ........................... Terneuzen ........ :                                                         www.sjjw.nl

.......... 50 Plus ............................... Zeeland ............ :   www.50plus-zeeland.nl     www.50pluspartij.nl  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sluis .
.......... CDA ..................................... Sluis ............... :                                                  www.cdasluis.nl 
.......... VVD ...................................... Sluis ............... :                    www.vvdwestzeeuwsvlaanderen.nl
.......... PvdA .................................... Sluis ............... :                                               http://sluis.pvda.nl 
.......... D66 ....................................... Sluis ............... :                                                  www.d66sluis.nl 
.......... Helder Zeeuws .................... Sluis ............... :                                         www.helderzeeuws.nl 
.......... Dorpsbelang toerisme ....... Sluis ............... :                  www.dorpsbelangenentoerisme.com 
.......... Nieuwgemeente Belang ..... Sluis ............... :                  www.nieuwgemeentebelang.nl/sluis/ 

......... 50 Plus ................................ Zeeland ........... :   www.50plus-zeeland.nl     www.50pluspartij.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Noord - Beveland . 
.......... VVD ........................ Noord - Beveland ........ :                                  www.vvdnoordbeveland.nl 
.......... PvdA ...................... Noord - Beveland ........ :                                                        www.pvda.nl 
.......... CDA ....................... Noord - Beveland ........ :                                 www.cda-noordbeveland.nl 
.......... SGP ....................... Noord - Beveland ........ :                                 http://noordbeveland.sgp.nl 
.......... Bevelandsbelang ... Noord - Beveland ...... :                           www.noord-bevelandsbelang.nl

.......... Jongeren raad ...... Noord - Beveland ........ :                                                          www.jrnb.nl 

.......... 50 Plus ................... Zeeland ...................... :     www.50plus-zeeland.nl    www.50pluspartij.nl 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Schouwen - Duiveland .
........... CDA .................... Schouwen - Duiveland ..... :                        www.vvdschouwenduiveland.nl 
.......... PvdA .................... Schouwen - Duiveland ..... :                    http://schouwenduiveland.pvda.nl 
.......... VVD ...................... Schouwen - Duiveland ..... :                       www.vvdschouwenduiveland.nl 
.......... CU ........................ Schouwen - Duiveland ..... :       http://schouwen-duiveland.christenunie.nl 
.......... SGP ...................... Schouwen - Duiveland ..... :                    www.sgp-schouwen-duiveland.nl 
.......... D66 ....................... Schouwen - Duiveland ..... :                      http://d66schouwenduiveland.nl 
.......... Leefbaar .............. Schouwen - Duiveland ..... :                www.leefbaarschouwenduiveland.nl 
.......... GroenLinks ......... Schouwen - Duiveland ..... :          http://schouwen-duiveland.groenlinks.nl 

......... Jongerenraad ...... Schouwen - Duiveland ..... :                            www.jongerenraad.nu/home 
......... 50 Plus ................. Zeeland ........................ :     www.50plus-zeeland.nl    www.50pluspartij.nl 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tholen .
.......... VVD ! ..................................... Tholen ............ :                                            www.vvd-tholen.nl 
.......... Algemeenbelang .................. Tholen ............ :                        www.algemeenbelangtholen.nl 
.......... CDA ....................................... Tholen ............ :                                            www.cda.nl/tholen 
.......... Christenunie ......................... Tholen ............ :                              www.tholen-christenunie.nl 
.......... PvdA ...................................... Tholen ............ :                                         www.tholen.pvda.nl 
.......... SGP ....................................... Tholen ............ :                                             www.sgpthoien.nl 
.......... SP .......................................... Tholen ............ :                                              http://tholen.sp.nl

......... Jongerenraad ........................ Tholen ............ :                             www.jongerenraadtholen.nl  
......... 50 Plus ................................... Zeeland ....... :    www.50plus-zeeland.nl    www.50pluspartij.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Partijen Jongeren .
............. SP ! ....................... : ..... landelijk                                                                   www.sp.nl/rood                 
............. D`66 ! .................... : ..... landelijk                    www.jongedemocraten.nl        www.d66.nl/JD 
............. CDA ! .................... : ..... landelijk                                                                         www.cdja.nl  
............. PvdA ! ................... : ..... landelijk                                                                            www.js.nl  
............. VVD ! .................... : ...... landelijk                                                                        www.jovd.nl   

............ GroenLinks ! ........ : ...... landelijk                                                                   www.dwars.org
............ GroenLinks ............ : ...... Zeeland                                                        www.dwarszeeland.nl   
............ LPF ! ...................... : ..... landelijk                                                    www.jongefortuynisten.nl 

............ CU ! ...................... : ...... landelijk                                                              www.perspectief.nl    

............ SGP ! .................... : ...... landelijk                                                                         www.sgp.nl
............ SGP Zeeland ........ :                                                                                 www.sgpzeeland.nl  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      

Omhoog