Politiek binnen de Zeeuwsedijken.

Communities

ZeelandNet

Politiek binnen de Zeeuwsedijken.

Welkom op de community : Politiek binnen de Zeeuwsedijken !

200.851 bezoekers 8 leden Log in

Nieuws van en over Zeeland ! 2011 -- 2016

Nieuws van en over Zeeland ! Gemeenten !!
Bijgewerkt op : 27 nov . 2016

Laatst aangepast op: 4 november 2014 - Kees


 ...................... Nieuws van en over Zeeland !! --------------------------------------------------------------------------- 2016 . 
......... Nieuws Zeeland .... :                            Commissie Balkenende `` Zeeland in Stroomversnelling ``
                                                                2 juni 2016 .              www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee1600253 

 Jaarverslag  2015     www.impulszeeland.nl/        Jaarverslag    http://jaarverslag2015.impulszeeland.nl/  

  Bevolking , leven in Zeeland 2015
                                                   www.dezb.nl/download/id-19195/downloaderPublicationDownloader.htm   

 Zeeuws planbureau 2013 
            www.dezb.nl/dam/planbureau/bestanden/infokaartenSVZ/Infokaart%20Provincie%20Zeeland.pdf    

Staat van Zeeland  2013         www.dezb.nl/download/id-18580/downloaderPublicationDownloader.htm       

  Zeeuwsplanbureau 2017                 www.zeeuwsplanbureau.nl/staat/              www.dezb.nl/home.html 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2014 .
............. Nieuws Zeeland ... :                                                        Bezuinigen van Gemeenten in Zeeland
                                                                                    zal zwaare jaren zijn voor gemeenten en de inwoners .  
                                                                                                                                Middelburg . 1 nov . 2014 .  
                                                                                                  Doordat de Regerng de veele voorzieningen
                                                                                                 ( Jeugdzorg e.c. ) aan de Gemeente overlaat .

............. Nieuws Zeeland .... : ...... Gemeenten in Zeeland                                                                                                                                                             http://nl.wikipedia.org/wiki/Tabel_van_gemeenten_in_Zeeland   
............. Nieuws Zeeland .... : ...... Gemeenten nu                                                              www.gemeente.nu 
............. Nieuws Zeeland .... : ...... Presteren Gemeenten nu                 www.sgbo.nl/smartsite.dws?id=4222 
............. Nieuws Zeeland .... : ...... Nog meer met minder WWB 2012    www.sgbo.nl/eCache/DEF/6/243.pdf   
............. Nieuws Zeeland .... : ...... VNG                                www.vng.nl                       www.vngmagazine.nl   

............. Nieuws Zeeland .... : ...... Rijksoverheid gemeenten   www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten 
............. Nieuws Zeeland .... : ...... Rijksoverheid Binnenlandse zaken     www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk 
............. Nieuws Zeeland .... : ...... Rijksoverheid Bijstand                                    www.rijksoverheid.nl/bijstand                                                                                                                          www.rijksoverheid.nl/onderwerpen   
............. Nieuws Zeeland .... : ...... Rijksoverheid                                                             www.rijksoverheid.nl    
............. Nieuws Zeeland .... : ...... SGBO 2012                                        www.sgbo.nl/eCache/DEF/6/246.pdf 
............. Nieuws Zeeland .... : ...... Atlas voor Gemeenten                                    www.atlasvoorgemeenten.nl 
............. Nieuws Zeeland .... : ...... Coelo                                                                                     www.coelo.nl/   
                                                                                                                         www.coelo.nl/index.php/kaarten    
............. Nieuws Zeeland .... : ...... Ouderen zorg                                                www.dezorgverandertmee.nl    
                                                                                                                                     www.ouderenjournaal.nl
............. Nieuws Zeeland .... : ...... Ouderen alles zelf ??                                                      http://alleszelf.nl/      
                                                                                                                               http://alleszelf.nl/alarmering/   
............. Nieuws Zeeland .... : ...... Laag inkomen !!                                                       www.laaginkomen.nl
 
............. Nieuws Zeeland ... :                                      Voor de kust bij Westkapelle een Windpark in 2016 .                                                                                                                             Den Haag 27 september 2014 . 
                                             Voor de kust 200 windmolens in 2016 , geen molens voor de kust bij Schouwen . 
                                             Dit wil minister Henk Kamp  ( VVD ) ( Economische Zaken ) zo dicht mogelijk 
                                                                                                          bij de kust (22 km ) om kosten te drukken .
.    De ZMF , Zeeland Seaports , Delta , Verbrugge , Heerma en Zeewind gaan voor vergunning van het park .

............ Nieuws Zeeland ..... :                                                        http://benderduurzaam.nl/windenergie.html 
............ Noordzee wind ....... :                                          www.duurzame-energiebronnen.nl/windmolens.php                                                                                                                                           www.noordzeewind.nl 
............ Zeewind ................. :                                                                             https://meewind.nl/zeewind-1/     
                                                                                                        http://nl.wikipedia.org/wiki/Windmolenpark    
............ Raport Windmolen . :             www.ltonoord.nl/sites/ltonoord.nl/files/dossier_kleine_windmolens.pdf   
............ Windmolens ........... : ..... Windpark voor de kust                                                         www.zowp.nl 
............ Windpark ............... : ...... ZMF                                                                                          www.zmf.nl   
............ Windpark ............... : ...... Delta                                                                                       www.delta.nl 
............ Windpark ............... : ...... Zeeland Seaports                                             www.zeelandseaports.com 
............ Windpark ............... : ...... Verbrugge                                               www.verbruggeinternational.com   
............ Windpark ............... :....... Heerema                                                               www.hfg.heerema.com/ 
............ Windpark ............... : ...... Zeewind                                                                          www.zeeuwind.nl   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2013 .
* ......... Nieuws Zeeland .... :  De conjunctuurenquete van de KvK                  Middelburg . 22 febr. 2013 . 
                                                Kamer van Koophandel voorspeld in 2013 de economie in Zeeland dermate     
                                         slecht en veel ontslagen zullen vallen . Cijfers van het CBS voor de Nederlandse   
                                                     economie in het slop zit . In januari waren er 592.000 mensen werkeloos . 
                                                                                       Werkelooshed nu 7,5 procent . vorig jaar 6 procent .
............ Nieuws Zeeland ..... : ...... CBS voor uw bedrijf                                            www.cbsvooruwbedrijf.nl   
............ Nieuws Zeeland ..... : ...... K.V.K. Middelburg                                  www.kvk.nl/kantoren/middelburg/   
............ Nieuws Zeeland ..... : ...... Werkeloosheid 2013 
www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-3797-wm.htm   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2012.
*.......... Nieuws Zeeland .... :   Een zware inleveren voor Zeeland !!                 Middelburg . 15 mei 2012 . 
                                                                             Miljoenen subsidie voor instellingen die moeten inleveren . 
                                                                            Gedeputeerde willen 30 miljoen aan subsidie bij Zeeuwse                                instellingen weghalen .  Dat hierdoor verschillende instellingen zullen moeten stopen !!! .

............ Nieuws Zeeland ..... : Zeeuwse Bibliotheek -------------- 1,85 miljoen     www.zeeuwsebibliotheek.nl  
                                                Scoop ---------------------------------- 1,35 mijoen                       www.scoopzld.nl  
                                                Klaverblad ---------------------------- 1,3 miljoen         www.klaverbladzeeland.nl  
                                                Sport Zeeland ------------------------ 0,5 miljoen                www.sportzeeland.nl       
                                                Omroep Zeeland -------------------- 0,5 miljoen             www.omroepzeeland.nl  
                                                Scez ------------------------------------- 0,4 miljoen                              www.scez.nl  
                                                Terra Maris ---------------------------- 0,3 miljoen                     www.terramaris.nl  
                                                Zeeuws Museum -------------------- 0,2 miljoen           www.zeeuwsmuseum.nl

*
.......... Nieuws Zeeland .. :                                      Zeeuwen klagen over de toestand van de wegen . 
                                                                                                                             Middelburg . 11 april 2012 . 
                                          Ruim zestig procent heeft krietiek op de kwaliteit van de Zeeuwse regionale en 
                                   lokale wegen .Er mag niet meer worden bezuinigd op het onderhoud van de wegen .
............ Nieuws Zeeland ..... : ...... Verkeers wegen                                                              www.zeeland.nl    
                                                                                                          www.zeeland.nl/verkeer_vervoer/wegen
............ Nieuws Zeeland ..... : ...... NIPO                                                                            www.tns-nipo.com

*
.......... Nieuws Zeeland ...                                 Wat gaat er na het beraad van de VVD , CDA en PVV
                                                                               voor Zeeland veranderen . 
  Den Haag 15 maart 2012 . 
                                      Wat gaat het kabinet bezuinigen op : damweg N57 / N59 ,  Volkerak - Zoommeer , 
                                      Zeesluis Terneuzen ,           Sloeweg - Tractaatweg ,          Afslag A58 Goes zuid , 
                                      Spoorlijn door Goes ,           Mariiierskarzerne ,                                Medwigpolder .

.......... Nieuws Zeeland ........ : ..... Rijksweg 59                                 http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksweg_59 
.......... Nieuws Zeeland ........ : ..... Portaal van Vlaanderen                           www.portaalvanvlaanderen.nl 
.......... Nieuws Zeeland ........ : ..... Ik maak me Zorgen                  www.railinfrasolutions.nl/index.php?id=35
.......... Nieuws Zeeland ........ : ..... Ik maak me Zorgen                                          www.ikmaakmezorgen.nl

*
........ Nieuws Zeeland ...... :                                         Huurverhoging mag en kan niet in alle gevallen .      
                                                                      Middeninkomens mogelijk ontzien .  Den Haag . 7 maart 2012 . 
                                                   De Belastingdienst mag de inkomstengegevens van alle inwoners die een 
                                                   huurwoning hebben niet doorgeven aan woningcorporaties .   
                                                   De coalitiepartijen willen met behulp van de gegevens van de 
                                                                                    middeninkomens  5 procent meer huur laten betalen .

.......... Nieuws Zeeland ........ : ..... Huur verhoging   
                                                                  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/huurverhoging 
.......... Nieuws Zeeland ........ : ..... Belastingdienst                                                    www.belastingdienst.nl

*
........ Nieuws Zeeland ....... :                                                                              Ozb - tarief blijven stijgt .  
                                                                Woningeigenaren gaan meer betalen , maar huizenprijzen dalen . 
                                                                                                                            Middelburg . 24 febr . 2012 .
                                                    Zeeuwse wooningeigenaren gaan dit jaar meer geld betalen aan de ozb . 
                                               Omdat de gemeenten minder inkomen krijgen door de lagere woningprijzen . 
                                               Tien van de dertien gemeenten zal de ozb tarieven verhogen dan de
                                                                                                                inflatiepercentage van 2,3 procent .

.......... Nieuws Zeeland ........ : ..... WOZ waarde                                                                                                                                                                          www.pzc.nl/regio/zeeland/10530803/Ozb-stijgt-in-Zeeland.ece
.......... Nieuws Zeeland ........ : ..... WOZ waarde                                                         http://woz-waarde.info
.......... Nieuws Zeeland ........ : ..... WOZ waarde opvragen                            www.wozwaardeopvragen.nl   
                                                                                                                                         www.rechtspraak.nl
.......... Nieuws Zeeland ........ : ..... Waarderingskamer       www.waarderingskamer.nl     www.kadaster.nl
.......... Nieuws Zeeland ........ : ..... WOZ waarde controleren en  berekenen 
                                                                                               http://woz-waarde.info/leg-uw-zaak-voor.html
.......... Nieuws Zeeland ........ : ..... WOZ waarde controleren  
                                                                  http://woz-waarde.info/besparing-woz-waarde-berekenen.html


............. !!!!!   Zeeuwse gemeenten woonlasten 2012                      www.coelo.nl/digatlas2/zeeland.html


*......... Nieuws Zeeland ...... :        . Hypoteekrenteaftrek verlagen kan duur zijn voor de huishoudens .
                                                    Huishoudens kunnen mogelijk veel inleveren  .   Den Haag 22.febr . 2012 . 
                                           Als het kabinet de Hypotheekrenteaftrek aan zal paken kan dat de huishoudens 
                                                                                              vele honderden euro`s per maand gaan kosten .

...........Nieuws Zeeland ........ : ..... Hypotheekrente aftrek   http://nl.wikipedia.org/wiki/Hypotheekrenteaftrek    
.......... Nieuws Zeeland ........ : ..... Hypotheekrenteaftrek  
                                                   www.hypotheek-weetjes.nl/belasting-aftrekken/hypotheekrenteaftrek.php 

*
........ Nieuws Zeeland ....... :                                                      Waterdunen mag van de RvS doorgaan . 
                                                              Raad van State wijst de bezwaar tegen natuur - en recreatieplan af .
                                                                                                                              Middelburg . 16 febr . 2012 . 
                                              De uitvoering van de natuur - en recreatieplan in West - Zeeuws - Vlaanderen 
                                         kan dan beginnen . De Waterdunnen is bedoelt als versterking van de zeewering .

.......... Nieuws Zeeland ........ : ..... Waterdunen                                                           www.waterdunen.com
.......... Nieuws Zeeland ........ : ..... Waterdunen               http://vriendenvandewaterdunennee.blogspot.nl 

*
........ Nieuws Zeeland ........ :                                               Vraag naar Zorg stijgt fors meer in Zeeland .     
                                                                                                                               Middelburg . 24 jan . 2012 . 
                                                    Scoop , provinciaal sociaal - cultureel enkennis - en ontwikkelingsinstituut , 
                                                    heeft de vierde Sociale Atlas van Zeeland uitgebracht .Over de  
                                                    maatschppelijke ontwikkelingen van Zeeland . Zorg , Gezondheid , 
                                                                                                        veligheid , mobiliteit , onderwijs , werken .

......... Nieuws Zeeland ......... : ..... Scoop nieuws                                 www.scoopzld.nl/pagina-ssvz-nieuws 
......... Nieuws Zeeland ......... : ..... Scoop Publicaties                                    www.scoopzld.nl/themas.htm 
------------------------------------------------------------------------------------------------- Sociale atlas Zeeland 2011 en 2013 . 
                                                                                                           SOCIALE atlas van Zeeland in 2011  
                                www.zeeuwsplanbureau.nl/zeeuws-planbureau/staat-van-zeeland-2009/rapporten.htm    
                                                                                                                               Staat van Zeeland 2013  
                                               www.scoopzld.nl/download/id:18580/downloader:PublicatienDownloader.htm 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Meer nieuws van 2013                       
                                                            /communities/dijkstraat/nieuws 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2011 .
*........ Nieuws Zeeland ....... :                                                                       600 banen Zalco op het spel .  
                                             Het faillissement van Zalto is zware domper . Vlissingen Sloe . 14 dec . 2011 .

......... Nieuws Zeeland ......... : .... ZALKO                                                                                 www.zalco.nl
......... Nieuws Zeeland ......... : .... Transport                                                           www.transport-online.nl/  
......... Nieuws Zeeland ......... : .... Industrie                         www.industriegroep.nl           www.alueurope.nu
......... Nieuws Zeeland ......... : .... Aluminium                                                        www.aluminiumcentrum.nl
......... Nieuws Zeeland ......... : .... CNV en FNV      www.cnvvakmensen.nl        www.fnvbondgenoten.nl
......... Nieuws Zeeland ......... : .... Onderzoek ZALKO  
                                    www.faillissementsdossier.nl/nieuws/2572/onderzoek-naar-ondergang-zalco.aspx 
......... Nieuws Zeeland ......... : .... Onslag ZALCO ???  
                                                 www.pzc.nl/regio/zeeland/10074872/Ontslaggolf-dreigt-voor-Zeeland.ece

*
........ Nieuws Zeeland ....... :                                                        Biolandbouw scoort in Zeeland slecht .   
                                                                     Pioniers willen nooit meer anders .  Middelburg . 12 dec . 2011 .

......... Nieuws Zeeland ......... : .... Biologische landbouw                                       www.streekproducten.org   
                                                                                                                    www.biologischelandbouw.org
......... Nieuws Zeeland ......... : .... Biologica                                  www.biologica.nl     www.ifoam-eu.org/De
......... Nieuws Zeeland ......... : .... Biologische landbouw  
                                     www.pzc.nl/regio/zeeland/10055135/Biolandbouw-scoort-slecht-in-Zeeland.ece
......... Nieuws Zeeland ......... : .... Biologische voeding                                                                                                                                                          http://nl.wikipedia.org/wiki/Biologische_landbouw_en_voeding

*
....... Nieuws Zeeland ....... :                                                              Rijk zet mes in bijdrage gemeenten .   
                                                   Een strop dreigt voor alle Zeeuwse gemeenten . Den Haag . 10 dec . 2011 .
......... Nieuws Zeeland ........ : ..... VNG en CBS                                         www.vng.nl               www.cbs.nl
......... Nieuws Zeeland ........ : ..... Rijksoverheid onderwerpen                www.rijksoverheid.nl/onderwerpen
......... Nieuws Zeeland  ....... : ..... Minister Binnenlandse zaken         www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk
......... Nieuws Zeeland ........ : ..... Stop financiele voor Gemeenten                                                                                                       www.pzc.nl/regio/zeeland/10043431/Financiele-stop-voor-zeeuwse-gemeenten.ece

*
........ Nieuws Zeeland ...... :                                                                    Meer klanten naar voedselbank .
                                                          Volgend jaar zo`n 60 . 000 gezinnen extra onder lage inkomensgrens .
                                                                                                                                Middelburg . 6 dec . 2011 .
......... Nieuws Zeeland ........ : ...... Voedselbank Zeeland                                           www.vbwalcheren.nl  
                                                                                                                    www.voedselbankennederland.nl   
......... Nieuws Zeeland ........ : ...... Voedselbank Beveland     http://voedselbankdebevelanden.nl/Index.htm 
......... Nieuws Zeeland ........ : ...... Voetselbank Zeeuwsvlaander  www.voedselbank-zeeuwsvlaanderen.nl/       
......... Nieuws Zeeland ........ : ...... Voetselbank Schouwenduiveland                                                                                                                                                                            http://voedselbankschouwenduiveland.nl    
......... Nieuws Zeeland ........ : ...... Regelhulp    https://www.regelhulp.nl/zr/rh/webapp/kennisbank?init=true         
......... Nieuws Zeeland ........ : ...... Voedselbank Zeeland                                                                                      
                          www.pzc.nl/regio/zeeland/10014500/Meer-klanten-naar-voedselbanken-in-Zeeland.ece 

*
....... Nieuws Zeeland ....... :                                                Rijkswaterstaat draagt natuurgebieden over .    
                                                                                                                                 Middelburg . 7 dec . 2011 .
......... Nieuws Zeeland ........ : ...... Rijkswaterstaat                                                       www.rijkswaterstaat.nl
......... Nieuws Zeeland ........ : ...... Zeeuwse landschap                                   www.hetzeeuwselandschap.nl
......... Nieuws Zeeland ........ : ...... Natuurmonumenten Zeeland       www.natuurmonumenten.nl/dczeeland
......... Nieuws Zeeland ........ : ...... Natuurmonumenten Zeeland
                                                                                                     www.natuurmonumenten.nl/province/10040

*
....... Nieuws Zeeland ....... :                          Zeeland mag niet de dupe zijn van de kustversterking Delta . 
                                                                                                                                   Den Haag . 6 dec . 2011 .
......... Nieuws Zeeland ........ : ...... Scheldestroom                                                     www.scheldestromen.nl
......... Nieuws Zeeland ........ : ...... Kustversterking                                                     www.kustversterking.nl
......... Nieuws Zeeland ........ : ...... Zeewering                                                                 www.zeeweringen.nl
......... Nieuws Zeeland ........ : ...... Kustveiligheid                             www.zeeland.nl/veiligheid/kustveiligheid
......... Nieuws Zeeland ........ : ...... Bewindspersoon  
                                                      www.rijksoverheid.nl/regering/het-kabinet/bewindspersonen/jaap-atsma
......... Nieuws Zeeland ........ : .... Delta programma   www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/deltasprogramma

*
....... Nieuws Zeeland          `Alle gemeenten moeten meebetalen aan tunnel `Zecht Gemeente Borsele . 
                                                                                                                             Heinkenszand . 5 nov . 2011 .  
......... Nieuws Zeeland ........ : ...... Brandweer Terneuzen                                                   www.terneuzen.nl                                                                                                                         www.zeelandveilig.nl/brandweer    
......... Nieuws Zeeland ........ : ...... Brandweer Borsele                                                            www.borsele.nl 
                                                                                                                             www.brandweerborssele.nl
......... Nieuws Zeeland  ....... : ...... Westerscheldetunnel                                    www.westerscheldetunnel.nl   
                                                                                       www.westerscheldetunnel.nl/nl/beschikbaarheid.htm

*
....... Nieuws Zeeland ....... :                                                                             Half Zeeland is onkerkelijk .  
                                                                 PRK krijgt rake klappen , Rooms Katholieke Kerk is nu het grootst .  
                                                                                                                                Middelburg . 31 0kt . 2011 .
......... Nieuws Zeeland ........ : ...... Kerk                                                    www.pkn.nl              http://rkkerk.nl
......... Nieuws Zeeland ........ : ...... Kerk  
                                                                 www.pzc.nl/regio/9780824/Bijna-half-Zeeland-is-onkerkelijk.ece 
......... Nieuws Zeeland ........ : ...... Kerk                                                                                   www.e-kerk.nl 
......... Nieuws Zeeland ........ : ...... Kerk                                                          www.hersteldhervormdekerk.nl

*
....... Nieuws Zeeland  ...... :                                                                 `Ziekenhuis kan misschien blijven`   
                                                                                                                                 Vlissingen . 29 okt . 2011 .
......... Nieuws Zeeland ........ : ..... ADRZ Ziekenhuis                                                                   www.adrz.nl
......... Nieuws Zeeland ........ : ..... Ziekenhuis Walcheren                                                                                           www.pzc.nl/regio/zeeland/9748306/Nog-geen-geldschieter-voor-nieuwe-ziekenhuis-Mortiere-in-Middelburg.ece 

*
....... Nieuws Zeeland ....... :      !!!!!                                                          Krimp in Zeeland is vraagteken .  
                                                                                     Drie scenario`s voor 2040 .  Den Haag . 8 sept . 2011 . 
......... Nieuws Zeeland ........ : ...... Krimp                                                                 www.pbl.nl/dossiers/krimp  
                                                                                                                             www.pbl.nl/kennisplein-krimp
......... Nieuws Zeeland ........ : ...... ZVKK en VNG                                  www.zvkk.nl                     www.vng.nl
......... Nieuws Zeeland ........ : ...... Plattelands Parlement                               www.plattelandsparlement.nl
......... Nieuws Zeeland ........ : ...... Krimp in Zeeland  
                                                      www.pzc.nl/regio/zeeland/4053318/Krimp-is-de-realiteit-in-Zeeland.ece

*
....... Nieuws Zeeland ....... :                                                                                              NS en chipskaart .  
                                                                                                                            .......... !!!!!            www.ns.nl   
                                                                                                                         www.ov-chipkaart.nl/?home=1 

*
....... Nieuws Zeeland ....... :                   Nederland riskeert miljoenenclaim .     Den Haag . 29 okt . 2011 . 
......... Nieuws Zeeland ........ : ..... Hedwigepolder         http://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogin_Hedwigepolder 
                                                                                                                                   www.ikmaakmezorgen.nl
......... Nieuws Zeeland ........ : ..... Ik maak me zorgen                                                   www.redonzepolder.nl
......... Nieuws Zeeland ........ : ..... Rijksoverheid  
                                    www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/06/17/natuurherstel-westerschelde-in-fasen.html
......... Nieuws Zeeland ........ : ..... Debat 2e kamer       http://publitiek.nl/debat/hedwigepolder_30-06-2011/2 

*
....... Nieuws Zeeland ....... :                                                                         Een nieuwe kerncentrale past .
                                                         Beschikbaarheid koelwater beperkt aantal nucleaire installaties Borsele .                                                                                                                                          Borsele . 14 april 2011 .
........ Nieuws Zeeland ......... : ....... EPZ                                    www.epz.nl               www.stopkernenergie.nl 
........ Nieuws Zeeland ......... : ....... P.S.                                                                                  www.zeeland.nl
........ Nieuws Zeeland  ........ : ....... Kernenergie    www.greenpeace.nl/actie/manifestatie-tegen-kernenergie
........ Nieuws Zeeland ......... : ....... Rijksoverheid                                 www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni  
........ Nieuws Zeeland ......... : ....... Rijksoverheid 
                          www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kernenergie/vergunningen/kerncentrale-borssele-epz 

*
...... Nieuws Zeeland ........ :                                                    Waar de klik is tussen mens en omgeving .
                                                                                 Leefbaarheid in Zeeland De leefbaarheid in dorp en wijk .
                                                                                                                              Middelburg . 28 maart 2011 .
........ Nieuws Zeeland ......... : ...... Leefbaarheid wonen e.c.      www.zeeland.nl/ruimte_wonen/leefbaarheid
........ Nieuws Zeeland ......... : ...... Scoop Zeeland               www.scoopzld.nl/themas/duurzame-dorpen.htm  
........ Nieuws Zeeland  ........ : ...... Kennisplatform                                   www.kennisplatformbewoners.nl/  
........ Nieuws Zeeland ......... : ...... Leefbaarheid  
                                                           www.scoopzld.nl/publicaties/publicatiesociale-atlas-zeeland-2013.htm

*
...... Nieuws Zeeland ........ :                                                                                    Vogelgriep treft Schore .
                                                              Vervoersverbod in cirkel van een kilometer rond plumveebedrijf Ekoz .
                                                                                                                                      Schore . 26 maart 2011 .
........ Nieuws Zeeland ......... : ...... Vogelpest                                         http://nl.wikipedia.org/wiki/Vogelpest
........ Nieuws Zeeland ......... : ...... Vogelpest  
                                                 www.pzc.nl/regio/zeeland/8386289/Vogelgriep-vastgesteld-in-Zeeland.ece 

*..... Nieuws Zeeland
........ :                                                       `Schietpartij had nooit mogen gebeuren .`    
                                                                                                                                Westkapelle . maart 2011 . 
                                                                                      Burgemeester en gedeputteerde nemen afstand van 
                                                                                                            incident in molukse kamp Westkapelle . 
                                                                            schietincident in1956 in het Moluks kamp in Westkapelle . 
........ Nieuws Zeeland ......... : ...... Molukkers in Nederland 
                                               http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Molukkers_in_Nederland
........ Nieuws Zeeland  ........ : ...... RMS              http://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_der_Zuid-Molukken
........ Nieuws Zeeland  ........ : ...... Molukkers in Zeeland
                                                                                  www.pzc.nl/regio/walcheren/4222721/article676508.ece
........ Nieuws Zeeland  ........ : ...... Molukse kamp  
                                              www.pzc.nl/regio/zeeland/4286389/De-bitterheid-van-het-Moluksekamp.ece 
........ Nieuws Zeeland ......... : ...... Molukse kamp in Westkapelle 
                                                                                                
      www.youtube.com/watch?v=8E2KvJ353Nk     
........ Nieuws Zeeland ......... : ...... Moluks Monument Westkapelle  
                                                                                              
         www.youtube.com/watch?v=JxrtoiPNYnE
........ Nieuws Zeeland ......... : ...... Molukse Zorgcentrum en St. Mae Uku                          www.raffyzorg.nl 
                                                                                                                                              www.mae-uku.nl

*...... Nieuws Zeeland ........ :                                                    Minister niet tegen concentratie ziekenhuis .  
                                                                 Ziekenhuizen in Goes en Walcheren .       Den Haag . 3 maart 2011 . 
........ Nieuws Zeeland ........ : ....... ADRZ ziekenhuis                                                                      www.adrz.nl 
                                                                                                                  www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws
........ Nieuws Zeeland ........ : ...... Terneuzen ziekenhuis                                                    www.zorgsaam.org 

*
....... Nieuws Zeeland ...... :                                                                               Zeeuwen voelt zich veiliger . 
                                                                 Intergrale Veiligheidsmonitor 2010.         Middelburg . 2 maart 2011 .
........ Nieuws Zeeland ........ : ....... SBS                                             www.hetccv.nl/dossiers          www.cbs.nl
........ Nieuws Zeeland ........ : ....... VRT Veiligheid Zeeland                                                    www.vrzeeland.nl
........ Nieuws Zeeland ........ : ....... Veiligheid huizen                                                   www.veiligheidshuizen.nl
........ Nieuws Zeeland ........ : ....... Veiigheid monitor                                  www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl 
                                                                                                                                www.veiligheidsmonitor.nl 

*
...... Nieuws Zeeland ....... :                                                                          Leerling dupe van bezuiniging .  
                                                                    Zeeuwse scholen vrezen voor banen van tientallen medewerkers . 
                                                                                                                                  Middelburg . 8 febr . 2011 .  
......... Nieuws Zeeland ....... : ....... RPCZ                                               www.rpcz.nl            www.kennisnet.nl 
......... Nieuws Zeeland ....... : ....... Rijksoverheid OCW                           www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw 
                                                                                                                                          www.rijksoverheid.nl


 *........ Ons Zeeland via .... : .... Van toen tot nu   !!!!!                             http://slikopdeweg.blogspot.com


.......... Ons Zeeland .......... : ......Provincie en Omroep          www.zeeland.nl             www.omroepzeeland.nl
.......... Ons Zeeland .......... :       Zeeuwse krant                    www.pzc.nl       www.bndestem.nl/regio/zeeland
.......... Ons Zeeland .......... :       Vakantie en  Kennisplatform                                         www.zeeuwsreisje.nl   
                                                                                                      www.kennisplatformbewoners.nl/voorpagina  
.......... Ons Zeeland .......... :       Krimp                                                                www.pbl.nl/kennisplein-krimp 
.......... Ons Zeeland .......... :       Scoop Zeeland          www.scoopzld.nl            www.scoopzld.nl/themas.htm 


...... !!!!!!!!!!!!         Zeeuwse gemeenten uw woonlasten in 2012        www.coelo.nl/digatlas2/zeeland.html
.......... Comm . Gelijke Behandeling ........ :                                                                                  www.cgb.nl
.......... Veiligheid regio Zeeland ............... :                                                                         www.vrzeeland.nl
.......... Rechtspraak ................................... :                                                                     www.rechtspraak.nl
.......... Kadaster ......................................... :                                                                          www.kadaster.nl   
                                                                                                                                  www.veiligheidsmonitor.nl    
                                                                                                                                   www.veiligheidshuizen.nl 
                                                                                                                  www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl      
                                                                 
.......... Veranderingen in de zorg ............. :                                                   www.veranderingenindezorg.nl
............ Regel hulp !! ................................ :                                                                         www.regelhulp.nl
............ Overheid ...................................... :                www.overheid.nl                 www.overheid.nl/doe-mee   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Omhoog