Dart Club Arrows Terneuzen

Communities

ZeelandNet

Dart Club Arrows Terneuzen

Welkom op de Arrow,s site

111.243 bezoekers 20 leden Log in

ontstaan van de dartsport

444 bekeken - 1 reactie
RondP
Auteur Reacties: 2
Ontstaan


Het ontstaan van Darten enige honderden jaren geleden besloot een tamelijke koude en doorweekte Engelse boogschutter een meer aangename plaats te zoeken om gedurende de wintermaanden toch in training te blijven. Hij dankte voor die maanden zijn boog af, verkorte zijn pijlen en betrok de warmte en het comfort van de plaatselijke pub waar hij zijn bekwaamheid testte, door de korte pijlen tegen een blok hout te gooien dat daar aan de muur werd gehangen.

Zo werd het dartspel geboren dat later onderdeel werd van het dagelijkse leven in Groot-Brittanië. Daar is het dé nationale sport, met maar liefst 7 miljoen spelers. Het is haast onmogelijk iemand van boven de 12 jaar te vinden die nog nooit een partij darts heeft gespeeld. Darts heeft in de loop der jaren zo sterk verspreid dat van een echte internationale sport kan worden gesproken.

Het is een spel van bekwaamheid. Met een regelmatige training kan je het spel onder de knie krijgen. Voor de beoefening ervan wordt niet veel ruimte gevraagd en bovendien hangt het ook niet van het weer af. Er is geen speciale kleding vereist, jongeren spelen tegen ouderen, mannen tegen vrouwen, enz. Een ander belangrijk voordeel van darts is, dat het op verschillende manieren kan worden gespeeld; b.v. individueel, koppels, teams, gemengde teams, gemengde koppels, enz. èn er zijn diverse spellen. Omdat vaak met de moeilijke zgn. ´dubbel´ beëindigd moet worden, is het altijd onzeker wie uiteindelijk winnaar wordt. Spannend tot het eind dus.
DARTS is een SPORT in optima forma.
Reageer
RondP
Lid Reacties: 2
NDF Historie


Wie de geschiedenis van darts wil beschrijven staat voor een tamelijk onmogelijke opgave. Het ontstaan van darts is namelijk op geen enkele wijze gedocumenteerd, zodat niet bekend is waardoor, wanneer en hoe deze vorm van vermaak is ontstaan. Dartresearcher Patrick Chaplin uit Engeland heeft in dit verband wel onderzoek gedaan.

Daardoor beschikken we over een aantal leuke feiten en wetenswaardigheden. Over het ontstaan van darts doen allerlei lezingen de ronde, lezingen die geen van allen gestaafd kunnen worden door oude geschriften of wetenschappelijk onderzoek.
Een aantal feiten zijn te achterhalen die met zekerheid grenzende waarschijnlijkheid juist geacht mogen worden.

Volgens de Oxford Englisch Dictionary, wordt het woord Darte voor het eerst vermeld in 1314. In 1330 en 1374 wordt het woord ook aangetroffen.
Tegenwoordig treft men in de meeste woordenboeken achter de term Darts de volgende omschrijving aan: een werpspel met pijltjes naar een in cirkels met verschillende waardeaanduiding verdeelde schijf.

De voorloper van darts is een verwijzing naar de vroegere jacht, die gold als eerste levensbehoefte. In tijden dat het weer minder werd, kwam de jacht op een laag pitje te staan, bijvoorbeeld de winter, omdat de meeste dieren in winterslaap waren of naar warmere oorden vertrokken. De jagers moesten hun vaardigheden op peil houden en daarvoor werd, zo gaat het verhaal binnen geoefend. De lengte van het oefenmateriaal moest derhalve worden aangepast, om nu binnen te oefenen met een speer van een of twee meter was niet praktisch en dus werden de eerste darts een feit.

Wel staat vast dat Henry VIII al darts speelde of het spel in ieder geval kende. Rond 1530 ontving hij van Anna Boleyn een set darts, die waren ingelegd met edelstenen, zij het dat dit geschenk niet in goede aarde viel, wat niet lang daarna verloor Anna letterlijk haar hoofd ten gevolge van haar executie. De gift van Boleyn werd echter wel in een document vastgelegd.

In de Britse samenleving in het begin van de 19e eeuw vond men darts geen hoogstaande bezigheid. Het dartspel werd veelal in pubs door de zogenaamde werkende klasse beoefend en werd gezien als een bezigheid die slecht voor de ontwikkeling was.
In 1908 kwam darts stevig ter discussie te staan, toen een rechtbank in Leeds moest beslissen over de vraag: kansspel of niet?

Een pubeigenaar uit Leeds kreeg het voor elkaar een demonstratie in de rechtbank te spelen en een speler wist direct drie darts in de dubbel 20 te krijgen. Om aan te tonen dat het geen geluk was geweest kregen de rechters een zelfde herhaling. De rechters waren werkelijk verbaasd en vonnisten met de woorden: dit is géén kansspel. Voor darts betekende dit een belangrijke stap op weg naar volledige acceptatie, eerst als spel en later als sport.

Het uiteindelijke dartbord is ontworpen door Brian Gamlin, een timmerman uit Lancashire. Nadat er binnen werd geoefend (op een doorgezaagde boomstam, de jaarringen leverden een natuurlijke vlakverdeling op) was al gauw de verveling een feit. Hij ontwierp het ingenieuze systeem van nummering.

Later werden de borden gemaakt van samengeperst varkenshaar, omdat het hout telkens snel zou splijten. Tegenwoordig worden de borden gemaakt van sisal, dat als eigenschap heeft dat gaatjes weer worden dichtgedrukt zodra er met een dart een nieuw gaatje wordt gemaakt.

Slijtage is daarmee overigens niet uitgesloten, maar een gemiddeld dartbord kan tegenwoordig bij normaal gebruik zes maanden mee.
Tot het begin van de 19e eeuw is over de vorm en samenstelling van darts weinig bekend. We weten dus wel dat Henry VIII een set in zijn bezit had, maar wie deze vervaardigd heeft is nimmer bekend geworden. Metalen barrells waren er zeker nog niet, de houten barrell werd verzwaard met een stuk lood, waardoor ook tevens de metalen punt beter kon worden bevestigd. In 1906 zou er voor het eerst sprake zijn geweest van een metalen barrell, waarbij nog wel steeds van een houten shaft gebruik werd gemaakt. Jim Pike ontwierp deze dart.

In 1937 ontwierp Frank Lowy de gehele metalen dart, een Hongaar die in Engeland faam als uitvinder zou verwerven, en tevens oprichter was van de firma Unicorn die tot op de dag van vandaag als fabrikant van darts bekend staat.
De darts die hij ontwierp waren vervaardigd van een koperlegering ofwel Brass zoals dat in Engeland genoemd wordt. De shaft van de dart produceerde hij uit aluminium en de flight uit gevulcaniseerd fiber. De dart die zo stond bleek een stuk duurzamer dan al zijn voorgangers.

Lowy vroeg direct patent aan op zijn uitvinding en dat kostte hem £ 6,- toch een flink bedrag voor die tijd. Hij liet ook als eerste de darts in sets van drie verpakken en zorgde er op die manier voor dat de darter nu drie darts kon kopen die volledig identiek aan elkaar waren en heeft met zijn uitvinding een revolutie in de darts-beoefening teweeg gebracht.

Het zou nog tot de jaren 70 duren voordat ook andere legeringen ontstonden, zoals nikkelzilver, wolfraam en kobalt. Groot voordeel hiervan was dat er slankere darts konden ontworpen en dit de nauwkeurigheid van de worp ten goede kwam.

In 1973 begon de Britse Darts Organisatie haar activiteiten. Dat was ook de tijd waarin televisie een steeds nadrukkelijker rol ging spelen in de dartwereld. Toch zou het nog tot 1978 duren vooraleer het eerste Wereldkampioenschap werd georganiseerd.
Sindsdien heeft de dartsport zich snel ontwikkeld.

In Nederland werd al gedart vanaf de Tweede Wereldoorlog, toen Britse soldaten het spel meebrachten. Lange tijd werd het alleen in de British Legion Clubs en zeemanshuizen gespeeld totdat Den Haag als eerste stad in Nederland omstreeks 1970 de BBC kon ontvangen en het WK daar op televisie te zien was. Direct werd in deze stad de eerste serieuze dartcompetitie opgestart en is Den Haag het dart-wahalla in Nederland gebleven.
Niet lang daarna volgde de rest van Nederland het Haagse voorbeeld en werd zes jaar later, in 1976, de Nederlandse Darts Bond opgericht.

Deze organisatie groeide uit tot een landelijk operende bond met afdelingen door heel het land, terwijl er ook steeds meer onafhankelijke plaatselijke bonden bijkwamen, hetgeen in juli 1989 resulteerde in de oprichting van de Nederlandse Darts Federatie, op verzoek van de afdelingen van de N.D.B. en in overleg met het Ministerie van W.V.C., waarin de afdelingen als zelfstandige dartsorganisaties lid zouden zijn. Dit om een einde te maken aan de grote verdeeldheid in de dartssport. De Nederlandse Darts Federatie is dus een voortzetting van de Nederlandse Darts Bond, opgericht in december 1976.
De federatie begon met 12 lidorganisaties (de oude afdelingen) die tezamen ongeveer 7000 leden hadden.

Een aantal taken werden door het federatiebestuur afgestoten, zoals een centrale ledenadministratie, het verstrekken van spelerspasjes, collectieve verzekeringen, e.d. Een aantal nieuwe taken werd op zich genomen.

Een van de belangrijkste taken van het federatiebestuur was de groei van de federatie en vooral daarin werd veel tijd en energie gestoken. Het resultaat mag er zijn, momenteel zijn er 27 regionale bonden lid van de federatie met een gezamenlijk ledental van 32068.
Was de doelstelling in 1989 nog zuiver alleen de promotie van de sport, nu ligt de prioriteit bij eenheid binnen de sport (eenheid in reglementen en wedstrijden) maar vooral ook bij de ontwikkeling van de topsport en de jeugd.

De N.D.F. is weer een afdelingsbond van de World Darts Federation waarbij zo'n 57 bonden over de hele wereld zijn aangesloten. De N.D.F. is na de Engelse Dartbond een der grootste afdelingsbonden.

Dank zij de groei in ledental (en contributies) en de financiële steun van N.O.C. N.S.F., S.N.S. en V.W.S. kon en kan de federatie zich financieel gezien goed bedruipen, al blijven er natuurlijk nog veel wensen liggen bij gebrek aan geldmiddelen.

Het mag typerend zijn dat in het land waar de sport zijn oorsprong had; Engeland, de sport (nog) niet erkend wordt. Gelukkig wordt dit in Nederland wel gedaan.
De organisatie door Nederland van de World Cup VIII in 1991 te Zandvoort, was zodanig dat nationaal en internationaal veel lof geoogst werd. Nog nooit in de geschiedenis van de dartssport deden zoveel landen (34) mee. Het werd uitgeroepen tot het best georganiseerde toernooi ooit van opening tot sluiting. Twee bestuursleden werden onmiddellijk gevraagd hun medewerking te verlenen in 1993 in Las Vegas bij de organisatie van World Cup IX. Een beter compliment is haast niet denkbaar.

In het jaar 2000 was Nederland gastheer van de Europacup. Deze werd van 11 t/m 14 oktober 2000 gehouden in Veldhoven (Koningshof), waaraan 24 landen deelnamen.
Ook de organisatie van dit evenement oogstte zowel nationaal als internationaal bijzonder veel complimenten. Bovendien had Nederland een primeur: live uitzending van alle finales en opnames gedurende het gehele toernooi door SBS-6. Onze officials worden internationaal bestempeld als de beste ter wereld.

Het feit dat de Open Nederland sinds 5 jaar geautomatiseerd is, deed Engeland wakker schudden en een delegatie heeft in 1998 bij Open Nederland met bewondering kennisgemaakt met dit computerprogramma. Wedstrijdbriefjes en schema's, inschrijvingen en uitnodigingen verlopen allemaal via de computer.

Open Nederland is het drukst bezochte toernooi en heeft de meeste deelnemers ten opzichte van andere internationale toernooien die meetellen voor de W.D.F.-ranking. Dit jaar hadden zo'n 3800 deelnemers zich ingeschreven. Het toernooi wordt al gedurende 3 jaar live op tv door SBS6 uitgezonden, ook daarmee loopt Nederland voorop, daar alleen de Embassy (gedeeltelijk) live door de BBC wordt uitgezonden. Geen enkel ander internationaal rankingtoernooi heeft zelfs maar beelden achteraf op tv.

Naast de groei in mensen en middelen groeide ook de sport en de beoefening daarvan. De in aanvang betrekkelijk smalle top van spelers die op internationaal niveau meedraaien is belangrijk verbreed en internationale successen konden dan ook niet uitblijven. Ook de jeugd deelt in die successen.

Internationale successen in de afgelopen 10 jaar


1990 de jeugd wint in Denemarken de Europa Cup.
1991 Roland Scholten wint de Moskou Masters.
1991 Nederland wint de Spring Cup.
1992 Francis Hoenselaar wordt 2e tijdens de British Open.
1992 Kitty v.d.Vliet wint de Open België.
1993 Raymond van Barneveld behaalt de 2e ronde van de Embassy.
1993 Nederland wint voor de 2e maal de Spring Cup.
1993 Jeroen Samuels wint de Moskou Masters.
1993 Roland Scholten wordt Wereldkampioen singles in Las Vegas. Bij de dameskoppels worden Francis Hoenselaar en Valerie Maytum Wereldkampioen.
1993 Nederland behaalt 2 gouden, 2 zilveren en 1 bronzen medaille tijdens de wedstrijden om de World Cup IX in Las Vegas.
1994 Mieke de Boer behaalt de titel bij de E.K. Jeugd singles in Denemarken.
1994 Nederland behaalt voor de 3e maal de Springcup.
1994 Roland Scholten eindigt bij de laatste 16 tijdens de Embassy World Proffesional Dart championships in de Lakeside Countryclub.
1994 Francis Hoenselaar wint als eerste Europese dame de British Open.
1995 Raymond van Barneveld behaalt de 2e plaats tijdens de Embassy.
1995 Francis Hoenselaar wint Open Nederland en behaalt daardoor de 1e plaats op de Wereldranking.
1995 Mieke de Boer wordt 2e tijdens de E.K. Jeugd/meisjes in Nederland.
1995 Niels Kippersluis wordt 2e tijdens de E.K. Jeugd/jongens in Nederland.
1995 Het Nederlands jongenskoppel behaalt goud bij de E.K. Jeugd in Nederland, het andere koppel behaalt brons.
1995 In het overall klassement van de E.K. Jeugd/jongens behaalt Nederland de 1e plaats.
1995 Raymond van Barneveld en Francis Hoenselaar winnen de European Grand Masters.
1995 Francis Hoenselaar behaalt de 2e plaats bij de W.K. singles.
1995 Het Nederlands Damesteam wint brons in het overall klassement bij de WK.
1995 Roland Scholten wint de British Open als eerste overzeese speler.
1996 Nederland is voor het eerst in de geschiedenis vertegenwoordigd door drie spelers tijdens de Embassy. Raymond van Barneveld behaalt de tweede ronde.
1996 Francis Hoenselaar wint nogmaals de Open Nederland.
1996 Francis Hoenselaar neemt de nr. 1 positie in op de Wereldranking.
1996 Het Nederlands Herenteam behaalt voor de 4e maal de Springcup.
1996 Co Stompé wint het single toernooi tijdens de Springcup in België.
1996 Raymond van Barneveld wint Open België.
1996 Raymond van Barneveld wint HDM Dutch Masters.
1996 Roland Scholten en Francis Hoenselaar winnen de Open Zweden.
1996 Francis Hoenselaar behaalt de 1e plaats bij de E.K. in Ierland.
1996 Roland Scholten behaalt de 2e plaats bij de E.K. in Ierland.
1996 Raymond van Barneveld en Braulio Roncero behalen de 2e plaats bij de koppels op de E.K. in Ierland.
1996 In het totaal behaalt het Nederlandse team 1 gouden, 4 zilveren en 1 bronzen medaille op het E.K. in Ierland.
1996 Roland Scholten behaalt de halve finale van de European Grand Masters.
1996 Francis Hoenselaar wordt 2e op de European Grand Masters.
1996 Roland Scholten behaalt de halve finales van de Winmau World Masters.
1996 Roland Scholten behaalt de laatste 8 op de British Open Heren singles, en wordt samen met Andy Fordham (Eng) 4e bij de Herenkoppels.
1996 Francis Hoenselaar wint British Open 1996 en neemt door deze overwinning de nr. 1. positie op de internationale ranking weer in.
1997 Raymond van Barneveld behaalt de 2e ronde van de Embassy World Proffessional Darts Championship en verliest van de latere winnaar de Schot Les Wallace.
1997 Roland Scholten behaalt de kwarfinales van de Embassy.
1997 Francis Hoenselaar wordt voor de 3e achtereenvolgende keer winnares van de Dutch Open.
1997 Francis Hoenselaar wint Open Dortmund eind februari.
1997 Co Stompé wordt 3e op de Open Duitsland in maart.
1997 Het Damesteam wint de Springcup in Frankrijk in april.
1997 Het Herenteam wordt 2e bij de Springcup in Frankrijk in april.
1997 Co Stompé wint, als enige speler ooit, voor de 2e keer op rij het single-toernooi bij de Springcup in Frankrijk.
1997 Francis Hoenselaar wint Open Finland (begin april) en verstevigt daarmee nog meer haar nr.1 positie op de Wereldranking.
1997 Raymond van Barneveld wordt 3e op Open België, Francis Hoenselaar wordt 1e.
1997 Raymond wint Open Noorwegen, evenals Francis Hoenselaar.
1997 Raymond en Co worden tweede in het koppeltoernooi in Noorwegen.
1997 Raymond van Barneveld wint Open Denemarken.
1997 Raymond en Co winnen de koppels van Open Denemarken.
1997 Het Nederlands Herenteam behaalt tijdens de W.K. in Australië de bronzen medaille in het team-event en het overall klassement.
1997 Raymond van Barneveld wint de W.K.-singles in Perth, Australië.
1997 Raymond van Barneveld wordt nr.1 van de internationale ranking en zal dienovereenkomstig als nr.1 geseed de Embassy in januari 1998 beginnen.
1997 Raymond van Barneveld krijgt van de burgemeester van Den Haag de Sportpenning van Den Haag.
1997 Raymond van Barneveld en Roland Scholten winnen het Wereldkoppel-toernooi van de P.D.C.
1997 De eerste Open Nederland Jeugd wordt gewonnen door Marian Levai bij de meisjes en Kevin Vennik bij de jongens.
1998 Raymond van Barneveld wint de Embassy.
1998 Francis Hoenselaar wint, als enige dame, voor de 4e achtereenvolgende keer Open Nederland.
1998 Het jongensteam (bestaande uit Arjan van der Mey, Peter Marissen, Jordi Hoeben en Kevin Vennik) wordt Europees Kampioen in maart in Sofia, Bulgarije.
1998 Donna Brongers wint het Europees Kampioenschap meisjes singles in Bulgarije.
1998 Het Herenteam wint voor de 5e maal de Springcup (Praag, Tjechië), de dames worden 2e
1998 Roland Scholten wint de Springcup singles en Kitty van der Vliet behaalt de 3e plaats.
1998 Francis Hoenselaar wint voor de 2e keer Open Finland.
1998 Francis Hoenselaar wint wederom Open België.
1998 In augustus wint Co Stompé de E.K. singles en stelt daarmee een plek op de Embassy 1999 zo goed als veilig. Het Herenteam sneuvelt in de halve finale tegen België. In het overall klassement behalen de heren een 4e plaats en de dames een 5e plaats.
1998 Francis Hoenselaar wint in augustus wederom Open Denemarken en staat nu weer ruimschoots aan kop van de internationale ranking.
1998 In oktober wint Raymond van Barneveld de Open Zweden, en komt daarmee weer als nr. 1 op de internationale ranking.
1998 In oktober wordt de 2e Open Nederland Jeugd gewonnen door Marian Levai en Daniël Brouwer.
1998 In december wint Raymond van Barneveld de British Open.
1999 In januari wint Raymond van Barneveld voor de 2e keer op rij de Embassy. Alleen Eric Bristow had dit ooit eerder gedaan in de jaren 80.
1999 In maart worden Jeroen van Leeuwen en Diana Secrève kampioen singles bij de E.K. Jeugd.
1999 In april wint het Nederlands Herenteam voor de 6e keer de Springcup. Ook de dames weten deze titel te halen. Bij de singles wint Raymond van Barneveld.
1999 In oktober prolongeert Raymond van Barneveld zijn singlestitel op de W.K. in Zuid Afrika. Het Herenteam behaalt een bronzen medaille, het Damesteam behaald zilver en in de Damessingles wordt Francis Hoenselaar 2e.
1999 De 3e Open Nederland Jeugd wordt gewonnen door Wesley Daniëls en Denise Nienkemper. Het totaal aantal inschrijvingen was 240 deelnemers.
1999 Denise Nienkemper wordt 3e en Wesley Daniëls 5e tijdens de Winmau World Masters voor de Jeugd. Francis Hoenselaar behaalt de 1e plaats bij de dames.
1999 Co Stompé behaalt een plaats bij de Embassy 2000 door bij de playoffs in zijn poule groepswinnaar te worden.
2000 In januari behaalt Co Stompé de halve finales van de Embassy.
2000 In februari wordt Raymond van Barneveld 3e tijdens de Open Nederland, terwijl Francis Hoenselaar voor de 5e keer de titel behaald bij de dames.
2000 In april behaalt het Herenteam de 1e plaats bij de Springcup, evenals de dames. Raymond van Barneveld behaalt de 1e plaats in de singles.
2000 In juli wordt Jong Oranje 2e bij de Europese Kampioenschappen Jeugd (jongens) en haalt het meisjesteam een zeer verdienstelijke 3e plaats. Tijdens dezelfde kampioenschappen behaalt Jeroen van Leeuwen voor de 2e keer op rij de singletitel bij de jongens. Iets wat nog niet eerder in onze geschiedenis was gebeurd.
2000 In augustus weet Co Stompé de Open België op zijn naam te zetten.
2000 Wesley Daniëls reist af naar Open Frankrijk om zich eventueel te plaatsen voor de Winmau Youth Masters, hetgeen hem ook lukt.
2000 In oktober schrijft het damesteam (Francis Hoenselaar/Karin Krappen) uitkomend voor Nederland opnieuw geschiedenis door het team-event en het overall klassement bij de in eigen land georganiseerde E.K. te winnen. Ook het herenkoppel Raymond van Barneveld/Co Stompé behaalt goud voor het eerst in de geschiedenis en het herenteam behaalt een zeer verdienstelijke 2e plaats in het overall klassement.
2000 In oktober wordt de 4e Open Nederland Jeugd gewonnen door Bianca Borghart bij de meisjes en weet Michael Pestman de titel te behalen in de categorie Jongens
2000 In november wint Francis Hoenselaar de Primus Masters en behaalt Karin Krappen een 2e plaats. Bij de heren weet Frans Harmsen beslag te leggen op de 3e plaats.
2000 In december wordt Francis Hoenselaar 2e bij de Winmau World Masters. Een verdienstelijke 5e plaats was er voor de jeugdige Denise Keyzer.
2001 In januari een primeur voor de dames: er wordt ook voor de dames een Embassy gehouden. Francis Hoenselaar werd vanwege haar goede prestaties en haar 2e plaats op de Wereldranking direct geplaatst. Helaas werd zij 3e. Bij de heren weet Raymond van Barneveld de laatste 8 te halen waar hij in een monsterpartij (een finale waardig) verliest van Ted Hankey.
2001 Tijdens de Open Nederland 2001 in februari (het zwaarste internationale open toernooi vanwege de vele deelnemers) behaalt Raymond van Barneveld de 1e plaats, voor het eerst in 19 jaar weer een Nederlandse winnaar. Bijzonder opmerkelijk was het feit dat er zowel bij de dames als bij de heren bij de laatste 4 geen Engelse speler zich geplaatst had.
2001 Het Nederlands Team weet in april opnieuw zowel bij de dames als bij de heren de Springcup te halen. Raymond van Barneveld wint de singles en Francis Hoenselaar wint eveneens de singles.
2001 In mei weet Karin Krappen de Open Hongarije te winnen, Diana Secreve wordt 5e. Bij de heren wordt Albertino Essers 2e en Jean-Paul van Acker 5e.
2001 In mei schrijft Raymond van Barneveld geschiedenis. Hij weet dan de Gesloten Nederlandse Kampioenschappen te winnen en eveneens winnaar te worden van de Nationale Ranking. Nog niet eerder is het een speler gelukt in één seizoen zowel Open Nederland, Gesloten Nederland en de Nationale Ranking te winnen. Co Stompé wordt 2e bij Gesloten Nederland. Bij de dames wint Francis Hoenselaar voor de 9e keer de titel door in de finale Mieke de Boer te verslaan, zij heeft daarmee een absoluut record in handen. Mieke de Boer wint de Nationale Ranking.
2001 Begin juli weet Joey ten Berge de singletitel op te eisen bij de jongens tijdens de EK Jeugd (daarmee bleef de titel voor het 3e achtereenvolgende jaar in Nederland).
Ook werd hij in de koppels 2e samen met Robert Heikamp. Robert Heikamp behaalde brons in de singles. Het team wist nog een zilveren medaille te halen bij het teamevent.
2001 Eind september schrijven de dames Francisca Hoenselaar en Mieke de Boer geschiedenis. Voor het eerst in de historie winnen zij het teamevent en het overall klassement bij de WK. Tevens staan beide dames tegenover elkaar in de finales van de damessingels, welke uiteindelijk gewonnen wordt door Francis. Daardoor komt het damesteam uiteindelijk met 5x goud en 1 x zilver naar huis. De heren behalen ?slechts? een bronzen medaille in het team-event.
2001 Begin oktober wordt duidelijk dat er drie heren geplaatst zijn voor de Embassy in 2002. Raymond van Barneveld was al zeker (door zijn positie op de wereldranking), na de WK kwamen daar ook Co Stompé en Vincent van der Voort bij.
2001 Eind oktober weet een gruwelijk in vorm verkerende Raymond van Barneveld, de Doeland Masters op zijn naam te zetten. Hij won de finale van Andy Fordham. Op dit toernooi waren ook Co Stompé en Vincent v.d. Voort aanwezig. Vincent werd 3e in zijn poule, Co werd poulewinnaar, maar verloor bij de laatste 8.
2001 In november behaalt Roelie Bakker de titel bij de dames op Open Frankrijk
2001 Raymond van Barneveld wint samen met Jean Paul van Acker Open Zweden koppels.
2001 Raymond van Barneveld voegt opnieuw een lang verwachte titel toe aan zijn lange erelijst. Hij weet als eerste Nederlandse speler de Winmau World Masters op zijn naam te zetten. In 1999 ging Francis hem al voor als eerste Nederlandse speelster.
2002 Tijdens de Embassy wordt bekend dat Nederland zijn eigen toptoernooi gaat krijgen. Dit toernooi, de World Darts Trophy, zal conform het Embassy formaat, gaan plaatsvinden in september 2002 en zal net als de Embassy alle 9 dagen op tv door SBS6 worden uitgezonden.
2002 In januari wordt bekend dat Mieke de Boer wordt verkozen tot sportvrouw van het jaar bij de verkiezingen van Amsterdam.
2002 In februari behaalt Francis Hoenselaar opnieuw de titel op de Open Nederland. Zij vestigt daarmee een absoluut record, daar zij als enige dame voor de 6e keer deze titel haalt. Raymond van Barneveld en Co Stompe behalen als koppel de titel bij de mannen.
2002 In februari doet het Nederlands herenteam voor het eerst mee aan de Nations Cup, waar tot aan nu alleen Engelstalige landen aan meededen. Nederland haalt een verdienstelijke 2e plaats achter Schotland maar blijft de Engelsen voor.
2002 Eind februari weet Joppe Bakens bij Open Dortmund de titel bij de jongens voor zich op te eisen.
2002 Tijdens Open Duitsland behalen Jean Paul van Acker/Raymond van Barneveld, de titel bij de koppels. Joppe Bakens behaalt de titel bij de jeugd jongens. Raymond van Barneveld behaalt een kwartfinale plaats bij de heren en Francis Hoenselaar eist de titel op bij de dames.
2002 In april weet zowel het Heren als het damesteam opnieuw de Springcup (in eigen land dit keer, Hotel De Brug in Mierlo) te winnen. Raymond van Barneveld en Francis Hoenselaar eisen ook nog de titel op in de singles.
2002 In mei weet Jean-Paul van Acker beslag te leggen op een 3e plaats tijdens Open Wales.
2002 In juni wordt Mieke de Boer 2e op Open Zwitserland (en legt hierdoor een goede basis voor een uitnodiging voor de Embassy) en weet Karin Krappen beslag te leggen op de 3e plaats. Albertino Essers en Co Stompé behalen de 3e plaats bij de heren, Rick Hofstra en Raymond van Barneveld de laatste 8. Co Stompé is op dit moment al zeker van een plaats op de Embassy. Bij de koppels weten de gelegenheidskoppels Frans Harmsen/John Snijers (B) en Jean-Paul van Acker/Mensur Suljovic (AUS) de kwartfinales te halen.
2002 In juni behaalt Roland Scholten de eerste plaats bij de in Nederland gehouden Doeland Masters en stelt daarmee niet alleen een plek veilig bij de in december te houden Doeland Grand Masters maar ook voor de Winmau World Masters. Mieke de Boer behaalt door haar titel bij de dames eveneens een plaats voor de Winmau. Bij de jeugd gaan de titel en de plaatsen voor de Winmau naar Willem Kralt en Melissa van Beelen.
2002 In juli behaalt Jong Oranje de 3e plaats bij de jongens en meisjes bij de EK Jeugd, in het overall klassement behaalt Jong Oranje een tweede plaats. De meisjeskoppels behalen een zilveren medaille, bij de jongenssingles was er brons voor Scholto ten Doornekaat en Dennis Labee en zilver voor Stevie Moreira. Bij de meisjessingels behaalt Carla Molema een bronzen medaille en het jongensteam behaalt een bronzen medaille bij de teams.
In augustus 2002 weet Francisca Hoenselaar opnieuw de Open Belgie op haar naam te zetten. Mieke de Boer behaalde een 3e plaats. Karin Krappen en Roelie Bakker behaalden een 5e plaats. Bij de heren was Vincent van de Voort beste Nederlander bij de laatste 8, Jean-Paul van Acker en Albertino Essers behaalden een plaats bij de laatste 16.
in augustus 2002 wintRaymond van Barneveld samen met Vincent van der Voort de Open Noorwegen koppelsRaymond van Barneveld, Francis Hoenselaar en Co Stompé staan in Nederland al jaren aan de top en behoren ook al jaren tot de top in de Wereld. Regelmatig bewegen andere Nederlanders zich op het internationale podium en niet altijd zonder succes. Frans Harmsen had een prima debuut op de W.K. in Zuid Afrika en op de E.K. in 2000 heeft hij tot de halve finales geen leg afgestaan in het team-event, hetgeen nog geen darter was gelukt. Onlangs heeft Vincent v.d. Voort zich gestort op het internationale circuit, nadat hij vroeger bij de jeugd al bijzonder succesvol was, had zijn poging direct succes, getuige zijn directe plaatsing voor de Embassy 2002. Albertino Essers en Jean-Paul van Acker hebben eveneens dus al hun eerste successen op het internationale niveau behaald.

Ook de jeugd heeft nog altijd de toekomst, onder hen een aantal die zeer makkelijk de voetsporen van onze paradepaardjes kunnen volgen.

Dat de successen van vooral Raymond van Barneveld en onze andere toppers invloed had op de ledengroei mag duidelijk zijn. Ook de tv-uitzendingen van SBS-6 hebben een toeloop veroorzaakt.

Ledenverloop van 1993 t/m heden:
1993: 13565 leden
1994: 14203
1995: 15259
1996: 16360
1997: 17320
1998: 18471
1999: 20372
2000: 27157
2001: 28585
2002: 32029

De N.D.F. houdt per jaar gemiddeld zo'n 13 rankingtoernooien, bij de heren plaatsen de nrs. 1 t/m 8 en bij de dames de nrs. 1 t/m 4 van de eindstand zich voor de Nederlandse Selectie, na selectiewedstrijden zal (ten tijde van een evenement) het uiteindelijke Nederlandse Team gevormd worden.

Voor de jeugd worden tijdens de rankingtoernooien gelijktijdig hun rankingtoernooi gespeeld, gedurende 199-2001 is het aantal deelnemers explosief gegroeid.
Verloop van de groei is als volgt:


Seizoen 92/93
16 rankingtoernooien
Heren: 2986
Dames: 782
Junioren: 206
Aspiranten: 168
Meisjes: 76
Totaal aantal deelnemers: 4218

Seizoen 93/94
13 rankingtoernooien
Heren: 2316
Dames: 580
Junioren: 250
Aspiranten: 194
Meisjes: 130
Totaal aantal deelnemers: 3470

Seizoen 94/95
14 rankingtoernooien
Heren: 2484
Dames: 602
Junioren: 318
Aspiranten: 132
Meisjes: 210
Totaal aantal deelnemers: 3746

Seizoen 95/96
14 rankingtoernooien
Heren: 2349
Dames: 585
Junioren: 315
Aspiranten: 187
Meisjes: 233
Totaal aantal deelnemers: 3669

Seizoen 96/97
14 rankingtoernooien
Heren: 2565
Dames: 638
Junioren: 336
Aspiranten: 220
Meisjes: 153
Totaal aantal deelnemers: 3912

Seizoen 97/98
13 rankingtoernooien
Heren: 2276
Dames: 583
Junioren: 435
Aspiranten: 253
Meisjes: 134
Totaal aantal deelnemers: 3681

Seizoen 98/99
13 rankingtoernooien
Heren: 3005
Dames: 654
Junioren: 547
Aspiranten: 435
Meisjes: 107
Totaal aantal deelnemers: 4748

Seizoen 99/00
13 rankingtoernooien
Heren: 3644
Dames: 761
Junioren: 1117
Aspiranten: 897
Meisjes: 249
Totaal aantal deelnemers: 6668

Seizoen 00/01
13 rankingtoernooien
Heren: 4236
Dames: 881
Junioren: 1567
Aspiranten: 832
Meisjes: 352
Totaal aantal deelnemers: 7868

Seizoen 01/02
13 rankingtoernooien (1 was er afgekeurd, en telt in aantallen niet mee)
Heren: 4352
Dames: 797
Junioren: 1544
Aspiranten: 764
Meisjes: 341
Totaal aantal deelnemers: 7798

Elk jaar zal aan de hand van die ranking Jong Oranje worden uitgezonden naar een E.K.
Sinds 1999 is er voor de jeugd ook een W.K., gelijktijdig met de W.K. van de senioren.
Eens in de twee jaar wordt door de W.D.F. een W.K. gehouden, het jaar daarop is er dan een E.K.
In 2002 is er weer een E.K., dat dit keer gehouden zal worden in Mechelen, België.
Reageer

Als u een reactie wilt geven op dit bericht moet u eerst even inloggen.
Omhoog