Bregenzerwaldbahn + 009

Communities

ZeelandNet

Bregenzerwaldbahn + 009

Welkom op de community Bregenzerwaldbahn !

44.681 bezoekers 5 leden Log in

Meeting 009 society 23-04-2011


 Meeting 009 society

De dag voor pasen was het zover, de "jaarlijkse" ledendag (we hebben niet echt vaste bijéénkomsten) was dit jaar bij de Bregenzerwald Bahn. Zoals elk jaar nemen leden zelf werkstukken, modelbanen, lokjes, wagentjes en andere treingerelateerde bouwsels mee en wordt dit aan elkaar geshowed en besproken. Vooral omdat ik nog maar kort lid ben van de "society" vond ik het best een hele eer om gastheer te mogen zijn en waren de enthousiaste reacties op mijn modelbaan erg leuk en motiverend. Voor het eerst pogingen gedaan om met 2 regelaars te rijden en met meerdere personen de baan te besturen. Helaas was het al erg warm boven en omdat het raam openstond had stuifmeel (wat er in overvloed is dit jaar) de baan ook bestoven waardoor het rollend materieel wat moeite had met storingsvrij rijden. Na een paar rondjes was de ergste troep weg en reed het een beetje fatsoenlijk..

The day before Easter we had our "annual memberday" (we don't have fixed meetings on the dutch group) and this time I had the honour to host it as a "newby" at the Bregenzerwald Bahn. Like every other day the members brought their modeltrains, railway's and other railwayrelated buildings in order to show and discuss them with others. The compliments and interest showed to the Bregenzerwald Bahn where great and motivating. We tried multiple operator driving for the first time, but due to an open window because of the warm weather, the track was covered in pollum from the evergreens in de garden.. It took a few rounds to get the trains running smoothly.

Volgende foto's copyright R.Reinders:

Pictures following Copyright R.Reinders:

 

 Treinkruising in Doren Sulzberg. De eerste niet in scene gezette treinkruising; beide treinen worden bestuurd door een eigen machinist waarbij een 2e regelaar als slave geprogrammeerd was.

The first -not staged- traincrossing at Doren-Sulzberg. Both trains have their own engineer driving it by separate controles on the Roco DCC unit.

Rob heeft tenminste een fatsoenlijke camera met een ordentelijke dieptescherpte.. Met wat rook erbij ziet het er fantastisch uit..!

Rob has a camera with great depth-sharpness, with a little special effect from the computer added to it, it looks superb..!

De draisine van Rob, ietsje te klein, maar het ding heeft een N-spoor köf aandrijving en is dus gemotoriseerd. Omdat hij geen decoder heeft enkel als foto-opstelling neergezet..

Rob's Draisine, though a bit too small, is motorised by an N-gauge köf mechanism. It doesn't feature DCC so it's a staged photograph..

Rob heeft zelf ook een sneeuwschuiver gemaakt (een veel mooiere dan die van mij).. Deze had net een fotoshoot in de sneeuw gehad (meel) en dus bleef de 2095 ook steken omdat deze vol "sneeuw" kwam te zitten. De opstelling met de 2095 is zoals de sneeuwschuiver in het echt ook heeft gereden.

This snowplow is Rob's version, being more detailled and nicer made then mine. It came out of a Photoshoot with powdersnow (flour), so the 2095 also stuck since it's wheels where covered with "snow" instantly. This setup with the 2095.04 had been running in reality too.

Er wordt gekeken en gediscussieerd.. (vlnr: Hans, Dick en ikzelf)

We looked and discussed...

                                   (Jan)

En gefotografeerd... Op de 009society-dutch website staan (binnenkort) nog veel meer foto's van deze en andere bijeenkomsten. Ook zijn daar de banen en bouwsels van andere leden te bewonderen. Mocht je interesse hebben in h0e of 009 smalspoor kun je hier eens een (groot) licht opsteken over de hobby en de mogelijkheden met deze "tak van de sport"...

And Photographed.. On the 009society-dutch website (soon) are more photo's to be admired about this and other meetings. Also the layouts and works of other members can be admired there. If you are interested in h0e or 009 narrowgauge modelling this website (and the 009 society UK website) will shine a bright light on this hobby and its potential.

Volgende foto's copyright J.v Mourik / Next pictures copyright J.v. Mourik:

Jan M. had zijn baan in aanbouw meegenomen. De wisselbesturing gebeurt met bowdenkabels uit de vliegtuigmodelbouw en de rc automodelbouw met gebruikmaking van microswitches om de wisselpuntstukken te polariseren. Het geheel is erg licht en hanteerbaar.

Jan M. brought his layout to be. The switchcontrol is made by RC plane bowdencable and RC carparts with microswitches to get the frogs electrified. the whole layout is very light and is easy to handle.

Eén van de prachtige treintjes die te bewonderen waren, vernoemd naar de dochter van de bouwer.

One of the delightfull little engines which where there to be admired, named after the daughter of the builder.

 

Sommige mensen kwamen van ver met de trein of de auto en hadden allemaal iets zelfgebouwds meegenomen. (vlnr: Ted, Jos, Jan en Bert)

Some people came from far by train or automobile and all brought a part of their work to show.

De kleine showbaan van Ted. Hij heeft een schitterende baan thuis staan, maar wil graag laten zien dat je op 009 schaal (of h0e zo je wilt) op erg kleine ruimte iets bruikbaars en leuks kunt bouwen. Het formaat is 80x65cm meen ik te herinneren en de baan heeft een baksteenfabriek, een brug en een station. 

Ted's little showtrack. He has a magnificent layout at home, but wants to show that you can make a full working layout with 009 (or h0e as you whish) on a 80x65cm footprint. It features a brickfactory, a bridge and a small railway station.

Er volgt nog meer.. more to come..

Omhoog