Bregenzerwaldbahn + 009

Communities

ZeelandNet

Bregenzerwaldbahn + 009

Welkom op de community Bregenzerwaldbahn !

44.675 bezoekers 5 leden Log in

3.3 Bergwerk Wirtatobel


Bergwerk Wirtatobel

Verlaadstation Wirtatobel in het echt.

Wirtatobel is een dalstation van een kabelbaan waar een bergwerk zijn steenkool naartoe bracht. Dit verlaadstation heeft eigenlijk maar een paar jaar gewerkt, maar ik vind het te interessant om weg te laten, dus in mijn verise van de BWB is Wirtatobel (vernoemd naar de beek) nog steeds een aktief overlaadstation van de mijn.

Inmiddels heb ik wat meer info gevonden over Wirtatobel:

In 1840 werd de mijn geopend om een schip op het Bodenmeer ermee aan de gang te kunnen houden. De kool was niet van beste kwaliteit en moest met paard en wagen van een steile weg vervoerd worden. In 1877 werd geprobeerd via een andere schacht bij de kolen te komen, maar dat mislukte. Tussen 1880 en 1887 werd ongeveer 11000 ton kool per jaar afgevoerd, in 1887 volgde sluiting vanwege de moeizame afvoerwegen en de slechte kwaliteit van de kolen.

Tijdens de 1e wereldoorlog werd hernieuwd een poging gedaan de kolen te gebruiken als brandstof voor de stad Bregenz. Echter omdat de infrastructuur niet meer aanwezig was om per weg af te voeren werd in oktober 1919 begonnen om een kabelbaan te bouwen van 1900 meter lang. Deze ging eerst 140 meter omhoog, daarna 330 meter omlaag en kon per dag van 8 uur 40 ton kolen vervoeren. Bij de Bregenzerwaldbahn werd een bunker gebouwd die 100ton kolen kon bevatten. 3x per week reed een trein met 6 wagons naar de mijn om de kolen naar Bregenz af te voeren. Omdat ook nu de kolen zo slecht bleken dat er niet veel mee te beginnen was, werd in 1921 de productie weer stilgelegd. Er waren de oorlogsjaren 24657 ton kolen gewonnen.

Tijdens de grote crisis in 1929 begonnen werkloze mijnwerkers met een heropening van de mijn die vanaf 1932 weer kolenleverde, echter in 1934 moest men weer stoppen doordat er geen materiaal meer voorhanden was om de kolen te winnen.

In 1946 werd de laatste poging ondernomen, echter was nu de afvoer via de weg geregeld zodat de trein er niet meer aan te pas kwam. In 1948 liep de mijn vol water en is definitief gestopt om de kolen te winnen.

 

The real Wirtatobel loadingspur

Wirtatobel is the basestation of a cableway belonging to a mine transporting which used it to transport its coal to the railwaytrack. This loadingdock has only a use of a few years, but it had such possibilities that I wanted it to use and so its still active on my layout.

In the mean time a lot of new information about the Wirtatobel coillary has showed up. It opened in 1840 in order to feed a steamer on the Bodenlake. The coal was a bad quality and had to be transported with carts and horses on steep roads. 1877 they tried to find another way to the coal, with an easier accesroad, but that didn't work. Because of the quality and the difficult acces the mine closed in 1877 making 11000 tons of coal each year.

During WWI they tried to get to the coal again to ensure fuel for the city Bregenz. In oktober 1919 the build of a cableway of 1900 metres was started, first going up 140metres, then descending 330 metres to the Wirtatobel loading dock. This cableway could transport 40 tons of coal each workingday of 8 hours, the loading dock could hold 100tons. Every 3 days a train with 6 cars hauled the coal to Bregenz. Because of the dramatic quality of the coal it ceased operation again in 1921; they mined 24657 tons of coal.

The big crisis of 1929 made that a group of jobless miners started to dig again in the wirtatobelmine, untill they had to stop in 1934 because materials where running out.

Finally, the last try to mine the coal took place in 1946, this time however the coal was transported with lorries down a mountain road so the train wasn't involved. However in 1948, the mine was flooded and this was the end of the Wirtatobel mine..     

Wirtatobel in model.

Wirtatobel as Model.

Een eerste begin van hoe het gaat worden.. Dichte bossen tot boven de horizon en een dal waar de zon slechts een paar uur per dag de grond bereikt..

A first glimpse of how it will be.. Dense forests grow up to the horizon in a valley where the sun only hits the ground a few hours a day..

                                      

De Rickenbachbrücke vlak voor Wirtatobel ligt vlak achter de gelijknamige tunnel. Dat is in het echt ook zo.

Ook hier heeft het piepschuim toegeslagen..

Just before the Wirtatobelmine the Rickenbachtunnel and bridge are crossed, just like the real railroad. Also in this area the styrofoam monster has left it's trace.

   

De Rickenbachbrücke en de toerit naar Wirtatobel ziet wit.

Ook hier gips aangebracht, het voordeel is wel dat het landschap langzaam duidelijk begint te worden..

Eventually this part also recieved some plaster shell. This has the advantage that the rough contours of the landscape become visible.

    

Er zit een naad achter de brug bij kennelbach. Deze is nodig om de baan ooit nog uit elkaar te kunnen halen. Ik hoop dat het nooit nodig is, maar als het moet, dan kan het.

Na een verfje ziet het er in dit dal zo uit:

Behind the Kennelbach bridge there is a visible seam in the landscape. This is one of the places where the layout has the possibility to take apart if needed. I hope I don't have to, but if, then it's possible.

After a touch of paint the landscape looked like this:

    

       

Alvast een beetje lopen spelen met de vliegenmeppert..

I did try the homemade grassmaster a bit..

                      

 Boven dit deel van de baan hangt het naambordje van de modelbaan, ook heeft Wirtatobel een eigen naambordje gekregen..

And I made a nameplate for the layout. Also visible are the small nameplates on the fascia telling the operator which station he is working at.

                      

                        

Met mos, grasvezels en lijm heb ik een bosgrond geprobeert te maken. De dennebomen maken het geheel af. Ze kosten een flinke duit, maar zijn wel erg mooi!

Veel plaatjes in dit draadje, maar het leent zich leuk om plaatjes te schieten hier..

With mos, grasfibre and glue I tried to mimic the forestground. the evergreens make a difference! they cost a lot, but they are stunning! This place really asks for pictures..

                       

De hf110 met een ladng boomstammen op weg naar Kennelbach..

the hf110 with a load of trees on its way to Kennelbach..

  

Het laadstation Wirtatobel staat er ook. Ik heb via een website een paar foto's gevonden die ruimte laten zien voor een 2e spoor en tevens dat de binnenzijde van het gebouw is verdeeld met muren. Het was dus geen overkapping waar de wagons inreden, maar een bunkerachtig gebouw waar met goten of transportbanden de kolen in de wagons werden geladen. Ik heb goten gemaakt in mijn modelletje, maar misschien dat dat nog verandert, want zo is het model wel een beetje saai..

Teh loadingstation Wirtatobel also got finished. I found a website with a few 360 degree photo's of this building and it showed there was space for a second spur. Also it showed that the cars where outside and that the inside had walls between the sections. It looks a bit like a bunker, probably transporting the coal via belts and gutters into the waiting cars. I chose the option of gutters to fill the cars with coal, but may be I'll change my mind about this in the future since the building isn't that interesting this way..

  

Het origineel is een lelijk betonnen gebouw met 2 compartimenten waar "ramen" in zitten en 3 waar enkel een muur te zien is. Zo groot hoeft het niet te worden, dus heb ik 2 delen muur weggelaten. Duidelijk is de zware contructie met flinke steunen om de bunkers op het dak (die in de bossen liggen en afsteunen op dit gebouw) te kunnen dragen.

The original is an ugly concrete building with 2 comparments having "doors" en 3 with only walls. I reduced its size and made only 3 sections instead of 5. Obvious is the heavy structural design which must be able to hold the huge coalbins on the roof (which are situated in the forestand which are supported by this building).                                 

   

De nieuwe ingang van de Rotachtunnel. Ook hier met piepschuim en gips, wat kleur en extra ballast een mooi landschap gemaakt om de tunnel onder Bezau in te rijden.

The new Rotachtunnel entrance. Again with styrofoam and plaster, some colour and extra ballast I've made a nice landscape leading to the tunnel under Bezau.

   

   

Steile rotsen en ruw terrein waar de rails vanaf Wirtatobel inloopt. Er moeten nog lawinehekken geplaatst worden want in het echt is de rotachtunnel natuurlijk niet onder Bezau door gegraven..

Steep rocky sides and rough terrain where the track from Wirtatobel goes. Still I have to place Avalangeguards, since the real rotachtunnel doesn't go under Bezau..

 

 

Een paar kiekjes van het nieuwe gedeelte en van de nieuwe bomen.

A few shots of the new part of the layout and the new trees I've planted.

                        

    

                        

De ingang van de Rotchtunnel bij avondlicht.

The rotachtunnel entrance lit by sunset.

    

   

   

                          

Wirtatobel heeft nu een zelfbedachte kolenbunker bovenop het betonnen gebouwtje gekregen. De originele plaatjes hiervan zijn nergens meer te vinden dus heb ik er zelf wat op bedacht. Gemaakt van sateprikkers en wat houtjes uit de rommeldoos.

I invented a coalbunker on top of the concrete building of Wirtatobel mine. There are no pictures left of how it used to be, so I have to use my imagination here. Made of wooden satésticks and stripmaterial from the clutterbox..

   

Ook hier de paaltjes geplant.

Also here the poles are setup. 

Omhoog