Het leven na de diagnose

Communities

ZeelandNet

Het leven na de diagnose

Welkom op de community Het leven na de diagnose!

425.521 bezoekers 78 leden Log in

Mogelijke oorzaken van kanker door Dr. Schouveller


Kanker: wat is de oorzaak?

Ieder van ons heeft al meerdere malen met kanker te maken gekregen. Als gevolg van kanker moeten we heel wat dierbaren missen: een familielid, een vriend, een collega... Elke keer komt dezelfde vraag terug: waarom? Waarom die persoon, waarom nu? Hoewel er op die vraag geen eenduidig antwoord bestaat, neemt de kennis over carcinogene of kankerverwekkende factoren toe.

Wat is de huidige stand van zaken?
Er zijn ongeveer 200 soorten kanker die onze lichaamsweefsels aantasten. Wat schadelijk is voor het ene orgaan, heeft dan weer geen effect op een ander. Tabak is bijvoorbeeld een oorzaak van longkanker, maar leidt niet tot melanomen of huidkanker.
De meeste aandoeningen zijn multifactorieel (d.w.z. het gevolg van meerdere factoren tegelijk) en kanker is geen uitzondering op die regel. Tabak speelt een belangrijke rol in het ontstaan van kanker ? het is een carcinogene of kankerverwekkende stof ? maar niet alle rokers overlijden aan kanker omdat ook andere factoren meespelen, zoals alcohol.
We kunnen de kankerverwekkende stoffen indelen in zes groepen:

leeftijd

genetisch patrimonium

immuunsysteem

voedingsgewoonten

dagelijkse omgeving

virussen

Leeftijd: ouder wordende mensen ondergaan in de loop der tijd vooral genetische celveranderingen die tot kanker kunnen leiden.


Genetisch patrimonium: om een kankercel te worden moet een cel een aantal genetische mutaties ondergaan. Soms bestaan die mutaties al vanaf de geboorte en dan spreken we over een genetische predispositie of voorbestemdheid. Maar niet alle mensen met een genetische predispositie krijgen kanker en de meeste vormen van kanker ontstaan zonder genetische predispositie. Niettemin is bewezen dat de familiale achtergrond een risicofactor kan vormen.


Immuunsysteem: dat verdedigt het lichaam tegen schadelijke of vreemde stoffen, microben, virussen, kankercellen, getransplanteerde organen, enz. Mensen met immuniteitsstoornissen zijn gevoelig voor bepaalde vormen van kanker:

mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan: om afstoting te voorkomen, krijgen zij geneesmiddelen die hun immuunsysteem onderdrukken. aidspatiënten mensen met zeldzame genetische aandoeningen die het immuunsysteem aantasten.

Deze mensen krijgen hoofdzakelijk twee soorten kanker:

kanker van virale oorsprong (zoals baarmoederhalskanker) lymfomen die ontstaan uit lymfocyten, die zelf deel uitmaken van het immuunsysteem.

Voedingsgewoonten: naar schatting één op de drie vormen van kanker heeft te maken met slechte voedingsgewoonten. In het Westen eten we te veel dierlijke vetten en te weinig vers fruit en verse groenten. Maar er blijven nog veel vragen. Zo'n vijftien jaar geleden werd koffie aangewezen als een oorzaak van blaas- en pancreaskanker. Vandaag weten we dat dit niet klopt. Vaak worden voedseladditieven ten onrechte beschuldigd, hoewel de hoeveelheid meestal te klein is om een risico te kunnen vormen. Daarentegen is wel een verband vastgesteld tussen de overvloedige consumptie van rood vlees en colon- en rectumkanker. Zolang er twijfel bestaat, adviseren voedingsdeskundigen een zo gevarieerd mogelijke voeding om de opeenhoping van toxische stoffen in het lichaam te vermijden.

Dagelijkse omgeving:

tabaksrook zon natuurlijke of kunstmatig opgewekte stralingen asbest vervuiling op de werkplek: bij sommige mijnwerkers komt longkanker iets meer voor dan bij de rest van de bevolking.

Virussen: de tumoren die hierdoor ontstaan zijn niet besmettelijk. De virussen veroorzaken genetische mutaties en chronische ontstekingen. Voorbeelden:

baarmoederhalskanker en het HPV-virus primaire leverkanker en het hepatitis-B- en C-virus.

Virussen verhogen enkel het risico: niet alle besmette personen krijgen kanker.
Overigens kan ook levercirrose en vooral alcoholische levercirrose (door alcoholgebruik) ontaarden in kanker.

Dr Jean-Luc Schouveller.   

   
Omhoog