Het leven na de diagnose

Communities

ZeelandNet

Het leven na de diagnose

Welkom op de community Het leven na de diagnose!

424.701 bezoekers 78 leden Log in

Borstkanker en vermoeidheid horen bij elkaar...


Borstkanker en vermoeidheid horen bij elkaar.

Onderzoek wijst uit: borstkanker en vermoeidheid lijken bij elkaar te horen. Ziekenhuis Zevenaar hield er een voorlichtingsbijeenkomst over. 

Ik begin dit item met het stukje dat op 9 juni in de Gelderlander stond. Daarna volgt een verslag van de voorlichtingsbijeenkomst door Marian van Groen, die deze avond bijwoonde. Ik denk dat voor velen onder ons de puzzelstukjes op zijn plaats zullen vallen...

Zevenaar. Moe, niet gewoon moe, maar bekaf. Niet kunnen concentreren en het liefst de hele dag op de bank willen liggen, want niet vooruit te branden. Vooral in de groep patienten die behandeld zijn voor borstkanker horen we deze klachten, zegt chirurg Jan van Wijk van het Zevenaarse Ziekenhuis. Bij darmpatienten bijvoorbeeld wordt vermoeidheid veel minder genoemd. We hadden het idee dat vermoeidheid bij borstkanker hoorde.

Inmiddels zijn er medisch-wetenschappelijk aanwijzingen dat dit inderdaad het geval is. Dr. P. Servaes, psycholoog van het ziekenhuis St. Radboud in Nijmegen heeft er onderzoek naar gedaan. Zij vergeleek de vermoeidheid bij behandelde kankerpatienten met die van mensen die aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (cvs) lijden en met de vermoeidheid bij gezonde mensen. Daarvoor moesten ze ondermeer allerlei lijsten van hun activiteiten bijhouden.

Van Wijk: Wat bleek: als we kijken naar de ziektevrije kankerpatienten, dan vertoont 19 procent ernstige vermoeidheid die lijkt op cvs. Als je dan naar de ziektevrije borstkankerpatienten kijkt, blijkt dat percentage 38 procent te zijn. Het is dus een gegeven dat vermoeidheid meer voorkomt bij borstkankerpatienten.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat er geen relatie is met de aard van de behandeling en nabehandeling die de patient heeft ondergaan.

Vermoeidheid komt voor bij zowel mensen die een borstbesparende operatie ondergingen als zij die een amputatie moesten ondergaan. Hetzelfde geldt voor wel of niet nabehandelen met radio- of chemotherapie. Op langere termijn -na twee jaar- blijkt die relatie er wel te zijn.

Patienten die een borstbesparende operatie in plaats van amputatie hadden gehad, waren sneller hersteld van de vermoeidheid. Dat geldt ook voor mensen die niet nabehandeld waren met radio- of chemotherapie.

Van Wijk noemt de uitkomsten van het onderzoek belangrijk. Patienten komen met hun vermoeidheidsklachten bij de arts. Nogal eens wordt het afgedaan als 'mevrouw, u bent te druk geweest', maar nu is er een medisch-wetenschappelijke aanwijzing dat juist in de groep langer behandelde borstkankerpatienten het heel gewoon is dat je moe bent. Voor de patient is dat de erkenning de je geen zeur bent.

Momenteel loopt er een vervolgonderzoek. Van Wijk: Er zijn aanwijzingen dat vroegtijdig trainen en verhoogde activiteit vermoeidheid op langere termijn tegen gaat. Dat wordt nu onderzocht.

Dr. Servaes vertelde op de bijeenkomst zelf over het onderzoek vermoeidheid en borstkanker. Fysiotherapeut Rothuis van Sportcentrum Groot Klimmendaal ging in op het thema 'herstel en balans'.

Daarnaast was het voor bezoekers van de voorlichtingsbjeenkomst mogelijk lotgenoten te ontmoeten, verschillende stands te bezoeken en vragen te stellen aan de internist, bestralingsarts of chirurg.

Tot zover het krantenartikel. Hieronder leest u het verslag van Marian van Groen.

Hallo allemaal,

  Het was een hele interessante bijeenkomst met veel herkenning en erkenning, ik zal proberen er een kort verslag van te maken:   Het blijkt dat er na behandeling van borstkanker 38 % van de vrouwen klaagt over ernstige vermoeidheid, het percentage is het hoogst na een nabehandeling van chemo en bestraling, wat zeker niet wil zeggen dat mensen met alleen een operatie hier geen last van kunnen hebben. 2 Jaar na de behandelingen zakt dit percentage naar 23 %, dat is toch nog bijna een 1/4 van alle vrouwen. De eerste 3 tot 4 jaar na de behandeling is er nog een spontaan herstel mogelijk, daarna zal de vermoeidheid chronisch zijn, wat niet wil zeggen dat er dan niets meer aan te doen is.   De effecten zijn : beperkingen in het huishouden, werk, sociale interactie, recreatie en cognitief functioneren.   Factoren die de vermoeidheid in stand kunnen houden: weinig self-efficacy, angst voor recidief, minder levenslust, depressies ,wat zeker niet wil zeggen dat de oorzaak tussen de oren moet worden gezocht. Vermoeidheid kan vaak lijden tot angstig en depressief gedrag, behandeling bij een psycholoog kan helpen. De overgang kan ook een grote rol spelen bij vermoeidheidsklachten.   Herstel en Balans kan helpen om je grenzen beter te leren kennen en bij velen zullen de vermoeidheidsklachten afnemen.   Meer over het onderzoek kun je vinden bij www.umcn.nl doorklikken naar ziektebeelden, dan kenniscentrum chronische vermoeidheid, daarna vermoeidheid bij kanker.    Ik hoop dat jullie wat hebben aan dit verslag en weet dat je dus niet de enige bent die hier last van heeft.  

 groetjes Marian         

Omhoog