MULTICULTURELE SAMENLEVING

Communities

ZeelandNet

MULTICULTURELE SAMENLEVING

SELAMAT DATANG

175.799 bezoekers 2 leden Log in

AMBON AMSTERDAM

Tussen Ambon en Amsterdam 

Deze historische roman gaat over de broers Willem (Empie) en Johan (Nannie) Tehupeiory uit het dorp Ema (oorspronkelijk Hutumuri) op Ambon. Zij zijn de eerste Molukkers die naar Nederland komen. In 1907 behoren zij tot de allereerste landskinderen van Nederlands-Indië die in Holland geneeskunde gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Samen met hun zus Leentje, die ging studeren voor apothekeres, kwamen ze naar Amsterdam. Er was eens…
Het verhaal wordt in drie gedeelten verteld. Het eerst deel gaat over Nannie en Empie. Hierin worden alle avonturen van de twee broers beschreven vanaf hun tijd in Nederlands-Indië tot aan dat ze in Nederland komen. Zo behalen ze beiden hun diploma aan de Universiteit. In 1909 overlijd Nannie door gasverstikking in zijn hotel.

Het tweede deel gaat over Willem en zijn vrouw Anna. In 1909 keert Willem samen met zijn vrouw en zijn twee kinderen, Marie Josine en Jaap, terug naar Indië. Hij richt dan een succesvol studiefonds voor de Molukse jeugd op (Ambons Studiefonds) als de nog steeds bestaande vakvereniging van Indonesische artsen. Tijdens zijn verblijf daar overlijdt zijn dochtertje Marie Josine. In 1916 keert Willem weer terug met zijn vrouw en zoon Jaap naar Nederland. Zijn vrouw bevalt dan weer van een dochter, ook weer genaamd Marie Josine.

Willem met zijn vrouw
Eenmaal weer terug in Nederland is het voor Empie moeilijk een vaste baan te vinden. Na een half jaar heeft hij nog steeds geen vaste baan en besluit dan om terug te gaan naar Indië. Hij zou daar een baan zoeken en veel geld gaan verdienen. Een gedeelte van het geld zou hij naar Anna sturen en het andere deel wegzetten. Na vijf jaar zou hij dan weer teruggaan naar Nederland. Zijn plannen verlopen echter anders. Vele patiënten hoeven niet te betalen voor zijn hulp, omdat ze geen geld hebben. Om toch aan geld te komen besluit hij huisjes te verhuren, maar dit loopt ook ........

Het boek is te bestellen via www.tokobuku.nl, de online boekwinkel van het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers.

FACEBOOK MAE UKU

Facebook Stichting Mae Uku

http://www.facebook.com/stichtingmaeuku

Website

www.mae-uku.nl

Fotoboek

Fotoboek

"Orang Ambon di Souburg"

Fotograaf Ruben Oreel

brengt de Molukse gemeenschap in Souburg in beeld.

Boekprijs: € 24,95

Belangstelling?

Neem dan kontakt op Stichting Mae-Uku

www.mae-uku.nl / stichting@mae-uku.nl

of bel 06 - 55.33.67.40

GROENE STER

Groene Ster Vlissingen

zvv Groene Ster Vlissingen

www.groenestervlissingen.nl

IKV PAXCHRISTI

LINEDANCE

 

Linedance groepen in Zeeland

/communities/linedancezeeland

MUHABBAT

MUHABBAT

Stichting Muhabbat is geworteld in de Molukse gemeenschap in Nederland. Zij is van huis uit de landelijke Molukse diaconale instelling voor zorg en welzijn. Muhabbat werd in 1973 opgericht door de Molukse Evangelische Kerk (GIM) en de Noodgemeente van de Molukse Protestantse Kerk (NGPMB). Sinds 2004 is Muhabbat een zelfstandige en professionele projectorganisatie op het terrein van zorg, welzijn en educatie.

Het woord Muhabbat is van origine een Arabisch woord en betekent liefde. Molukkers in Nederland hebben het getransformeerd naar het woord Kasih, hetgeen naastenliefde betekent. Het woord Muhabbat kent ook de wereldse betekenis van gezellig samenzijn tot aan de erotische liefde.

Stichting Muhabbat zet zich in voor de emancipatie van Molukkers en andere etnische gemeenschappen in Nederland.

www.muhabbat.nl

Mijn community

Rechtstreeks naar mijn community

(Multiculturele Samenleving)

:

/communities/da/communities/a42

Kijk vooral naar de agenda, die ik regelmatig aanpas.

Zet dit bij je favorieten !

RITUELEN

Rituelen in verandering

Feesten en rituelen in verandering levert een bijdrage aan het publieke debat over immigranten, cultuur en nationalisme. Het boek stelt het idee ter discussie dat in Nederland migrantenculturen bestaan met elk hun eigen, traditionele feesten en rituelen.

beeld/2012/04/id3494.jpg -

De onderliggende aanname dat migranten vastomlijnde gemeenschappen met eigen culturen vormen, wordt aan de hand van etnografisch onderzoek weerlegd. Concepten als ‘cultuur’, ‘migratie’ en ‘gemeenschapsvorming’ worden theoretisch verder uitgediept. De bijdragen laten zien hoezeer de beschreven feesten – van een doop in een Ghanese pinksterkerk tot het multicultureel evenement Kwakoe – elk op eigen wijze ingebed zijn in de Nederlandse samenleving.
Vieringen van nieuwe Nederlanders blijken een hybride waarin de Nederlandse feestkalender, verzuiling, opbouw- en welzijnswerk en het weer even bepalend zijn als meegebrachte tradities. Feesten en rituelen lijken gedragen door continuïteit, maar ze zijn voortdurend in verandering. Onder de noemer ‘nieuwe Nederlandsheid’ schetst dit boek niet zozeer een portret van immigrantenculturen, maar van cultuur in Nederland.

Irene Stengs
Feesten en rituelen in verandering

isbn 978 90 8964 405 3
15,6 x 23,4 cm, ca.236 pagina's,
paperback, 2012
Nederlands
verschijnt binnenkort
€ 45,00

Irene Stengs is senior onderzoeker Etnologie aan het Meertens Instituut en doceert aan de opleiding Culturele Antropologie van de UvA.

Bron: Amsterdam University Press

meer Signaleringen »Bron: Amsterdam University Press

SLAVERNIJ-ONDERZOEK

Meer onderzoek nodig naar rol Zeeland bij handel in slaven


PZC,  zaterdag 30 juni 2012

Klik op: http://www.pzc.nl/regio/zeeland/11312660/Meer-onderzoek-nodig-naar-rol-Zeeland-bij-handel-in-slaven.ece?start=2&sort=asc#reakties

MIDDELBURG - Professor Henk den Heijer (Universiteit Leiden) pleitte zaterdag voor meer onderzoek naar de rol van Zeeland en de Zeeuwen bij de handel in slaven in de zeventiende en achttiende eeuw.
Volgens hem speelde Zeeland een hele prominente rol in die handel, zo zei hij tijdens de herdenking van het Zeeuwse slavernijverleden. ,,Zeeuwen hebben bijna de helft van de naar schatting 600.000 door Nederlanders verscheepte slaven voor hun rekening genomen." Volgens hem liggen in het Zeeuws Archief nog talloze documenten die een nieuw licht kunnen werpen op die handel. 


SUARA BARU

WESTKAPELLE

'Onafhankelijk onderzoek naar schietpartij in 1956'

WESTKAPELLE - Een onderzoek naar de schietpartij in het Molukse kamp in 1956 in Westkapelle moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke instantie en niet door de gemeente Veere. Dat vindt de statenfractie van de SP.

Alleen op die manier kan de rol van de toenmalige gemeente Westkapelle, dat nu onder Veere valt, objectief worden bezien, zegt de SP. Het onderzoek richt zich op de rol van de toenmalige burgemeester Tydeman en de manier waarop hij de politie aanstuurde. Bij de schietpartij door de politie raakten negen Molukkers gewond.

Volgens de SP leeft de schietpartij nog steeds onder Molukkers. Die zouden de beschieting als traumatisch hebben ervaren.

do 16-02-2012

Omroep Zeeland

AGENDA

Zie Agenda>

Bijgehouden

tot en met

DECEMBER 2012

ZeelandNet Foto's

De community eigenaar heeft op dit moment geen foto’s online staan.

HOUD MUMA OPEN

Houd Museum Maluku (MuMa) Open!NEE tegen sluiting, JA tegen doorstart!

NEE! tegen het recente besluit om de deuren te sluiten op 1 oktober 2012
NEE! tegen plannen om de museale collectie en archieven onder te brengen bij andere Nederlandse culturele instellingen zoals Koninklijk Instituut voor Taal, Landen Volkenkunde (KITLV) in Leiden en het Openlucht Museum in Arnhem. Het Moluks culturele erfgoed dient bewaard te blijven voor komende generaties, onder een dak en niet verspreid, uit respect en erkenning voor onze eerste generatie Molukkers.

JA! tegen doorstart waarbij de Molukse gemeenschap zelf de instandhouding van het eigen Moluks culturele erfgoed ter hand zal nemen, los van wel of geen toekenning van subsidies.
JA! tegen doorstart zodat tijd gekocht wordt om Molukse gemeenschap medezeggenschap te geven in breed gedragen planvorming over toekomst Museum Maluku
en niet zoals nu gebeurt, voor het blok wordt gezet met mededeling over sluiting en uiteenvallen van collecties per 1 oktober as.

Houd MuMa Open!

http://www.facebook.com/houdmumaopen

www.hetmolukserfgoed.nl

Vereniging van Vrienden van Museum Maluku
Kruisstraat 313, 3581 GK Utrecht
Postbus 13379, 3507 LJ Utrecht

E-mail vriendenmuma@gmail.com

KvK 40482035
ING rekeningnr 4345851
IBAN NL68INGB0004345851

 

KOEMPOELAN ZEELAND

MAR.MUZIEK

MAROKKAANSE JONGEREN EN HUN MUZIEK

Marokkaanse jongeren in Nederland luisteren naast de gebruikelijke hiphop en rap ook naar muziek uit hun eigen cultuur. Welke rol speelt deze traditionele muziek bij het volwassen worden en de identiteitsvorming van de Nederlandse Marokkaan?
 

Klik op: http://www.radio1.nl/items/1356-marokkaanse-jongeren-en-hun-muziek?autoplay=1450

MIGRATIE GEZONDHEID

Migratie en gezondheid 2012

feiten en cijfers

13 juli 2012

dummy

Het aantal 65-plussers in Nederland zal de komende jaren oplopen van zestien procent (2010) naar vijfentwintig procent van de bevolking (2050). Het aantal ouderen met een migrantenachtergrond stijgt mee. Hoewel veel oudere migranten een terugkeerwens koesteren, voegt slechts een klein deel de daad bij het woord. De meesten blijven in Nederland. Een uitdaging voor beleidsmakers en zorgprofessionals om hun aanbod te laten aansluiten bij deze diversiteit aan plussers. Veel zorg- en welzijnsorganisaties houden in hun aanbod al rekening met migrantenouderen. In landelijk beleid en onderzoek zijn zij minder zichtbaar.

De publicatie Migratie en gezondheid 2012 – Feiten en cijfers biedt een overzicht van de gezondheidstoestand en het welbevinden van ouderen met een migrantenachtergrond, hun zorggebruik en wensen of behoeften. Ook komen goede initiatieven aan de orde die zijn ontwikkeld om de diverse ouderenpopulatie een fijne oude dag te bezorgen.

Meer informatie en bestellen bij Pharos

 

OOST-EUROPEANEN

Zo’n 2500 Oost-Europeanen werkzaam in Zeeland

wereldregio.nl / 15 april 2012

In Zeeland waren er vorig jaar ruim 2.500 mensen aan het werk die afkomstig zijn uit Oost-Europa. Dat is zo’n 1,5 procent van het totaal aantal arbeidskrachten in de regio. De meesten van deze arbeidsmigranten werkten in de landbouw en visserij. De komst van deze buitenlandse werknemers zorgde ervoor dat Zeeuwse bedrijven het afgelopen jaar voor 175 miljoen euro aan omzet binnenhaalden. ook opm Schouwen-Duiveland zijn ze actief; met name in de landbouw.

Dit komt voort uit het Ribiz-onderzoek van de provincie, gemeenten en de Kamer van Koophandel onder 19.000 bedrijven in de regio. In 2011 was er discussie over de huisvesting van buitenlandse werknemers in Zeeland. De Zeeuwse gemeenten en de provincie willen dat er goede huisvesting is voor deze arbeidsmigranten. De cijfers uit het onderzoek zorgen voor onderbouwing van het beleid rondom arbeidsmigranten bij de gemeenten en Provincie Zeeland. Het onderzoek laat zien dat vooral in de gemeenten Reimerswaal en Kapelle de meeste van deze buitenlandse werknemers aan de slag zijn. De gemeente Hulst telt daarentegen het minste aantal arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Verder laat het onderzoek zien dat deze arbeidsmigranten goed zijn voor ruim 10 miljoen euro aan bestedingen in de provincie.

De totale omzet van het bedrijfsleven in Zeeland is zo’n 23 miljard euro. Daarvan wordt voor 175 miljoen euro bijgedragen door deze buitenlandse arbeidskrachten. Bedrijven in de sector Landbouw en Visserij maken relatief het meest gebruik van deze arbeidskrachten. In het Onderwijs en Openbaar Bestuur komen ze nauwelijks voor. De Regionale Informatiebank Bedrijven en Instellingen Zeeland (RIBIZ) bestaat sinds 1988 en is een samenwerkingsverband tussen de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, Provincie Zeeland, de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Middelburg, Sluis, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen. Samen met de Kamer van Koophandel heeft de RIBIZ in mei-juni 2011 een inventarisatie gehouden van de werkgelegenheid in Zeeland. Uit het gezamenlijke bestand van zo’n 31.000 bedrijven en instellingen zijn bijna 19.000 vestigingen aangeschreven.

ORANJEHUIS

Wist je dat het koningshuis een buitenlandse oorsprong heeft?

Met koninginnedag en met voetbal versiert iedereen zichzelf, hun huizen en de straten oranje. Weten we wel waarom? Omdat we het koningshuis altijd bij hun voornaam kennen (Koningin Beatrix, Prins Willem-Alexander) staan we er niet meer bij stil wat hun achternaam is. Hun achternaam is Oranje-Nassau. We versieren oranje omdat het in de achternaam van het koningshuis zit, maar waar komt hun achternaam nou vandaan? Oranje komt van Orange en dat is een stad in Frankrijk. Orange was heel lang geleden een staat op zich, verre familie van de koningin waren daar aan de macht. Daarom wordt het oudste kind van het koningshuis prins van Oranje genoemd, het hoofd van Orange. Dat zijn ze natuurlijk niet meer, het is alleen nog maar een titel. Het andere gedeelte van de achternaam van de koningin (Nassau) is afkomstig van een streek in Duitsland. Van dit gebied waren de voorouders van de koningin graaf. Daarom luidt het volkslied, "van Duitse bloed". Nooit stil gestaan waarom dat wordt gezongen?

POLEN

Polen belangrijkste herkomstland immigranten

12 juni 2012

De herkomst van immigranten is in de afgelopen vijftig jaar sterk veranderd. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was de immigratie uit Zuid-Europa en Marokko het belangrijkst. Tegenwoordig komen veel immigranten uit Oost-Europa. Dat blijkt uit de laatste cijfers vna het CBS.

Van de 64 duizend EU-burgers die in 2011 naar Nederland kwamen (40 procent van de totale immigratie in dat jaar), kwam de helft uit Oost-Europa. Tegenover deze instroom staat het vertrek van 39 duizend EU-onderdanen, van wie 15 duizend Oost-Europeanen. Van de klassieke immigratielanden (Turkije, Marokko, Suriname en Nederlandse Antillen) staan alleen Turkije en de Antillen in 2011 in de top tien.

Sinds de toetreding tot de EU in mei 2004 is Polen het belangrijkste herkomstland van immigranten. In 2011 vestigden zich bijna 19 duizend Polen in Nederland waarmee zij de grootste groep buiten Nederland geboren immigranten vormden. Daarnaast vertrokken 7 duizend Polen uit Nederland zodat zich in 2011 per saldo 12 duizend Polen in Nederland vestigden.

Ook de immigratie uit de zuidelijke EU-lidstaten vertoonde een stijging. Zo kwamen er ruim 3 duizend personen uit Spanje en bijna 3 duizend uit Italië. Voor beide landen betekent dit een verdubbeling ten opzichte van 2007.

Lees meer bij het CBS

REPUBLIEK ALLOCHTONIE

Omhoog