NV Economische Impuls Zeeland

VLISSINGEN
Samen met ondernemers werkt Impuls aan een innovatieve en economisch gezonde provincie. Impuls is de verbindende factor voor een krachtige Zeeuwse economie.