Stichting Aardenburg Kunstenfe

AARDENBURG
Organiseren van tentoonstellingen beeldende kunst en andere artistieke en culturele uitingen die bijdragen aan het culturele klimaat van Aardenburg, de gemeente Sluis en provincie Zeeland.
Biënnale Kunstenfestival Aardenburg