Heeft u een asbestinventarisatie nodig?
Heeft u een milieuvraagstuk?
Is er bodem verontreinigd?
Heeft u een schoon grondverklaring/bodemonderzoek nodig?
Wilt u grond gaan afvoeren?
Moet u een sloopvergunning, bouwvergunning, milieuvergunning aanvragen?
Heeft u een conflict op milieugebied?

Mitec Advies B.V. is een ISO 9001:2008, Kwalibo en Ascert gecertificeerd onafhankelijk milieukundig adviesbureau.

Mitec Advies B.V. biedt u de expertise en ervaring om met creatieve en praktische oplossingen tot het gewenste resultaat te komen. U bent zeker van persoonlijke aandacht en een grote betrokkenheid. Mitec Advies B.V. werkt praktisch en oplossingsgericht. Iedere klant heeft een unieke situatie en daar zoeken wij op maat een unieke oplossing voor.

Mitec Advies B.V. verzorgt voor u o.a.;
- asbestinventarisaties;
- alle vormen van verkennend, aanvullend, nader en indicatief bodemonderzoek;
- partijkeuringen van grond/baggerspecie conform Besluit bodemkwaliteit;
- historisch onderzoek;
- asfaltonderzoek conform CROW publicatie 210;
- waterbodemonderzoek;
- monitoringsonderzoek;
- BUS-meldingen, evaluatieverslag bodemsaneringen;
- civieltechnisch advies;


Alle bovengenoemde werkzaamheden worden conform de daarbij behorende wetgevingen / certificaten / accreditaties uitgevoerd.

Mitec Advies B.V. is erkend door Rijkswaterstaat/Bodem+/Ascert voor de BRL 1000, protocol 1001 en de BRL SIKB 2000, De protocollen 2001, 2002 en 2003 en het Procescertificaat Asbestinventarisatie.
- asbestinventarisaties;
- alle vormen van verkennend, aanvullend, nader en indicatief bodemonderzoek;
- partijkeuringen van grond/baggerspecie conform Besluit bodemkwaliteit;
- historisch onderzoek;
- asfaltonderzoek conform CROW publicatie 210;
- waterbodemonderzoek;
- monitoringsonderzoek;
- BUS-meldingen, evaluatieverslag bodemsaneringen;
- civieltechnisch advies;