Zeeland (sociaal) Mediawijs

Welkom op Zeeland (sociaal) Mediawijs.Hier verschijnen blogs over media- en informatiebewust leven en werken. Informatie en (sociale) media spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven. Voor de een meer dan voor de ander, maar toch. In deze blog bespiegelingen, tips, gebeurtenissen.Kijk ook eens op www.digitalegeest.nl