ZeelandNet

People site

Mail script

Het mailscript script vindt u onder http://people.zeelandnet.nl/cgi-bin/mailscript.

Mailscript kan gebruikt worden om via een invulformulier mail naar uzelf te sturen.

Het script leest de velden van een invulformulier en kent een aantal opties:

 • verplicht hidden input ret met als value de naam van de return pagina
 • optioneel hidden input sub met als value het subject van het mailtje welke gestuurd wordt
 • een input email wordt indien aanwezig als afzender van het mailtje vermeld.
 • als de name van een input veld met v_ begint (bv v_naam) dan wordt dit een verplicht veld.
 • er kan gebruik worden gemaakt van de zi-code door een veld email en een veld zic op te nemen.

  Vervolgens leest het script de opgegeven terugkom pagina in:
 • namen in de return pagina die vooraf worden gegaan door een $ teken worden vervangen door de value van het input veld met dezelfde naam
  Let op: De file waar het formulier is staat moet wel in een sub directory staan, dus niet in de hoofd index.html.
  Wanneer je formulier in een subdirectory staat moet je de verwijzing naar return.htm ook goedzetten.

  Dit klinkt misschien wat ingewikkeld, maar het valt best mee. Bekijk de onderstaande voorbeelden:

  Eerst de pagina met de invulvelden:
  <b>Vul in:</b>
  <br>
  <form method=post action=/cgi-bin/mailscript>
  <input type=hidden name=#ret value="return.htm">
  <input type=hidden name=#sub value="Mailtje van de website!">
  
  Naam:<br>
  <input type=text name=naam><br>
  
  E-mail adres:<br>
  <input type=text name=#email><br>
  
  <input type=submit value=Go!>
  </form>
  


  Dit is de return pagina: (volgens bovenstaande invoer pagina met naam: return.htm)

  Bedankt voor het invullen van mijn formulier, $naam<br>
  <a href=/>terug.htm</a>
  


  Let op de $naam in de bovenstaande text. Deze $naam wordt vervangen door de naam die op het formulier ingevuld is. Dit werkt zo met alle input velden.
  De $naam in de return pagina moet overeenkomen met de name van een input veld.